czwartek, 22 lutego, 2024

Jak ocalić miliony ton żywności?!

spot_img

W Polsce marnuje się rocznie około 4,8 miliona ton żywności. W tym blisko 3 miliony ton marnują sami konsumenci! Powyższe dane, w odniesieniu do wielu nasilających się problemów polskiego rolnictwa i gospodarki (o których tak często piszemy), są bardzo niepokojące. Z całą pewnością należy też szukać wszelkich sposobów ograniczania szkodliwych zjawisk. Warto więc zapoznać się z zapisami zawartymi w nowej „Strategii racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”. Szczególnie, że opracowano ją pod kątem praktycznych rozwiązań. 

Zmiana sposobu działania

Strategię racjonalizacji przygotowano w ramach Projektu pod nazwą „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM”. Celem PROM-u było wzmocnienie skuteczności instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności, a także opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu jedzenia.

Sytuacja jest alarmująca!

W ramach fazy badawczej projektu przeprowadzono badania i analizy dotyczące m.in. skali, rodzaju i przyczyn marnotrawstwa żywności. Opracowano też założenia dla systemu monitoringu marnowania jedzenia. Przyjrzano się również krytycznie i oceniono praktykę postępowania z żywnością w gospodarstwach domowych i w zakładach gastronomicznych. Na tej podstawie opracowano modele zarządzania ryzykiem strat i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności w wybranych branżach spożywczych. Przeprowadzono również analizę sytemu służącego monitorowaniu redystrybucji żywności na cele społeczne. Przy tej okazji często podkreślano, że obecna sytuacja jest alarmująca i konieczne jest podejmowanie natychmiastowych działań przy współpracy wielu środowisk nie wyłączając z tego Rolników. 

Akcje ratowania żywności! 

Ponadto, w ramach fazy wdrożenia wyników badań w praktyce zrealizowano min. kampanię społeczną pod nazwą: „Nie marnuj jedzenia”. Przygotowano również procedurę efektywnego przekazywania żywności na cele społeczne. Podejmowano także konkretne akcje „ratowania” żywności przed zmarnowaniem.

W efekcie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach Projektu PROM, przygotował dokument pt. „Strategia  racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”.  Dokument ten to pierwsza w Polsce próba kompleksowego podejścia do przeciwdziałania stratom i do   ograniczania marnotrawstwa żywności na poziomie krajowym. Strategia obejmuje analizę sytuacji wyjściowej, szczegółową ocenę skuteczności dotychczasowych działań.  Zawiera też priorytety i kierunki interwencji zmierzające do ograniczania marnotrawstwa żywności w Polsce. W tym także  propozycje rozwiązań prawnych i regulacyjnych.

Kto i kiedy?

Projekt PROM realizowało, od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2021 r., konsorcjum w składzie: Federacja Polskich Banków Żywności (lider projektu), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.
Działania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu „Gospostrateg”. Na ten cel  wydatkowano ogółem 7,5 mln zł, w tym ok. 420 tys. zł dla KOWR.  

Czy to pomoże?

„Strategia  racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” w całości dostępna jest na stronie internetowej KOWR. Natomiast ze szczegółami dotyczącymi wniosków z niej płynących, a także zakładanych działań, można się zapoznać w naszym artykule pt.: 4,8 miliona ton żywności na śmietniku! (publ.: 17 czerwca br., link: https://agroprofil.pl/wiadomosci/48-miliona-ton-zywnosci-na-smietniku/). 
 
Źródło: KOWR
Foto: Pixabay
 

spot_img
Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x