piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Jak 157 milionów może pomóc przeciwdziałać skutkom suszy?

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla przeciwdziałania pogłębiającym się skutkom suszy wdraża Program Retencji Korytowej. W związku jego z realizacją  każdy Zarząd Zlewni (a jest ich w Polsce 50), wskazał na swoim obszarze te cieki wodne, które mają największe znaczenie dla produkcji rolnej. Następnie w tej grupie wytypowano 627 urządzeń wodnych, takich jak jazy czy zastawki z przeznaczeniem do remontu budowy. Dzięki takim działaniom, poziom retencji ma się zwiększyć ogółem o ok. 32 mln m3 wody. Realizacja programu winna nastąpić w ciągu trzech najbliższych lat. Planowany budżet to 157 mln zł, z czego ok. 60 mln zł będzie wydanych już w tym roku.

Dodajmy, że GW Wody Polskie są administratorem niemal wszystkich powierzchniowych wód śródlądowych w kraju. Wody Polskie podjęły też działania doraźne. Już w lutym zdecydowano aby zamknąć wszelkiego rodzaju urządzenia piętrzące na rzekach. Oczywiście z uwzględnieniem aktualnych warunków hydro-meteorologicznych.

Partnerstwa z udziałem rolników?

Jednak poza tym obszarem, którym PGW WP zarządza, są też niezagospodarowane cieki, rowy melioracyjne i np. drenaże. Znajdują się one na obszarach prywatnych m.in. rolników indywidualnych lub spółek wodnych. Często też ich właśnie dotyczy problem odpowiedniego zagospodarowania i  utrzymania. Sposobem na to ma być pomysł stworzenia pilotażowego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Koordynatorem ma tu być Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Lokalnych Partnerstw dw. Wody jest więc stworzenie odpowiednich warunków i pola do współpracy pomiędzy podmiotami, które mają wpływ na gospodarkę wodną na tych terenach ze szczególnym uwzględnieniem rolników. Efektem ma być diagnoza  aktualnej sytuacji i rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla rolników czy innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Niedawno pisaliśmy też o możliwościach pozyskiwania funduszy na realizację projektów w ramach Programu Retencji Korytowej. Warto więc śledzić działania PGW Wody Polskie na bieżąco.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: PGW Wody Polskie
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników