poniedziałek, 26 lutego, 2024

Idealne baloty wg Claasa

spot_img

Przyjrzymy się rozwiązaniu MPS w prasach stałokomorowych, które są dedykowane do zbioru tego typu paszy. Trzy uchylne walce prasujące w prasie stało komorowej, tak zwany MPS, to unikalne rozwiązanie na rynku, jakie oferuje CLAAS. 

MPS to skrót od MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (z ang. system maksymalnego ciśnienia lub system maksymalnego nacisku). „Chodzi tu o umieszczony w tylnej pokrywie pras ROLLANT uchylny segment trzech walców, który wywiera dodatkowy nacisk na balot” – wyjaśnia Hendrik Henselmeyer, Manager CLAAS ds. Produktu – Prasy. W momencie rozpoczęcia formowania balotu trzy walce MPS wchodzą do wnętrza komory prasującej. Następnie coraz większy balot przyciska je ku górze w położenie krańcowe. Dzięki temu balot obraca się od samego początku i jest zagęszczany już od średnicy 90 cm. W ten sposób powstaje wysoko zagęszczony balot – nawet przy wysokiej prędkości jazdy” – dodaje Hanselmeyer. 

Testy MPS

W trakcie testów skoszone zostało 15 ha lucerny (drugi pokos). Pole było bardzo równe i zapewniało idealne warunki do wypróbowania „efektu MPS”. Łącznie przetestowano 18 różnych kombinacji prędkości jazdy do przodu, ciśnienia prasowania oraz ciśnienia MPS

W trakcie testu rejestrowane były następujące parametry:

1.         zużycie oleju napędowego (poprzez TELEMATICS);

2.         grubość pokosu (pomiar na kole jezdnym);

3.         zawartość suchej masy (kilkukrotny pomiar za pomocą sondy);

4.         ciężar balotów (za pomocą skalibrowanej wagi do balotów);

5.         wymiary balotów (za pomocą taśmy mierniczej).

Dla każdego wariantu dokładnie zmierzono trzy baloty, które posłużyły później jako podstawa do obliczeń. Zawartość suchej masy ze względu na promieniowanie słoneczne zmniejsza się wraz z upływem dnia. Z tego powodu wszystkie pomiary były wykonywane bezpośrednio po sobie bez przerw. W poszczególnych seriach pomiarowych zawartość suchej masy wynosiła od 29% do 43%. Waga balotów wahała się w poszczególnych seriach pomiarowych między 535, a 825 kg i była ściśle powiązana z poszczególnymi wariantami: im wyższe ciśnienie prasowania, tym większa waga balotów.

Niska prędkość równa się brak efektu MPS

Co ciekawe, przy niskich prędkościach (8 km/h) nie zaobserwowano efektu MPS – gęstość balotu pozostała na stałym poziomie. Gęstość balotu w odniesieniu do świeżej masy była identyczna. Na poziomie suchej masy w przypadku ciśnienia prasowania wynoszącego 180 barów zanotowano gęstość o 28 kg/m³ wyższą (z 168 na 196 kg/m³ suchej masy) w porównaniu z ciśnieniem 130 barów. W obu seriach testowych przy prędkości 8 km/h MPS nie miał jednak wpływu na ciężar balotu i tym samym na jego jakość.

Szybsza jazda to korzyści z MPS

Im wyższa prędkość jazdy podczas pracy, tym większa przepustowość przy stałej objętości pokosu. W klasycznej prasie stałokomorowej gęstość balotu zmniejsza się jednak wraz ze wzrostem prędkości jazdy. Ze względu na rosnącą grubość warstwy jest to logiczne i może zostać dokładnie odtworzone w teście z odchylonym na zewnątrz MPS. Podwyższenie prędkości jazdy z 8 do 14 km/h doprowadziło tu do zwiększenia przepustowości o 75% przy jednoczesnym spadku gęstości o 30%.

Warianty z MPS odchylonym do wewnątrz do połowy (wzrost gęstości o 9% w porównaniu z wariantem bez MPS) i MPS odchylonym do wewnątrz w całości (wzrost gęstości o 17%) miały pozytywny wpływ na gęstość balotów, a co za tym idzie na jakość kiszonki. Efekt ten jest spowodowany szybszym obracaniem się balotu i tym samym szybszym zagęszczaniem. Zwykła prasa stałokomorowa zagęszcza materiał dopiero wtedy, gdy komora prasująca jest wypełniona i balot obraca się. Odchylony do wewnątrz system MPS zmniejsza komorę prasującą, co prowadzi do szybszego obracania balotu i tym samym do szybszego zagęszczania. MPS przy dużej prędkości jazdy (14 km/h zamiast 8 km/h) doprowadził do zwiększenia przepustowości o 75% przy niemal niezmiennej gęstości (-10%).

MPS przydatny przy wysokiej przepustowości

MPS pozwala na utrzymanie stałej jakości balotów przy rosnących prędkościach jazdy. „System ten jest zatem szczególnie przydatny do pracy w wielu gospodarstwach, gdy wymagana jest wysoka przepustowość. Ci, którzy preferują umiarkowaną prędkość jazdy (11 km/h), przy wysokim ciśnieniu prasowania i średnim ciśnieniu MPS (180 barów ciśnienia prasowania, 70 barów ciśnienia MPS) mogą osiągać podobne rezultaty” – podsumowuje Hendrik Henselmeyer. Uchylny segment walców MPS zapewnia szybsze obracanie balotu. W teście praktycznym efekt ten pozwolił na zachowanie gęstości balotów przy jednoczesnym wzroście przepustowości.

Podsumowując MPS w prasach stałokomorowych CLAAS wpływa na jakość paszy, niższe koszty oraz wyższą wydajność zbioru na polu. Są to najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę pracując prasą zwijającą.

Źródło: informacja prasowa

spot_img
Adam Płachta
Adam Płachta
Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Wolborzu oraz Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW. Techniką rolniczą interesuje się od najmłodszych lat na rodzinnym gospodarstwie.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x