sobota, 24 lutego, 2024

FAO podtrzymuje swoją prognozę dotyczącą światowej produkcji zbóż w 2023 r.

spot_img

W najnowszym raporcie FAO podtrzymała utrzymała prognozę dotyczącą światowej produkcji zbóż W 2023 r. na poziomie 2 819 mln ton, co nadal stanowi wzrost o 0,9% (26 mln ton) w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku.

Niższe niż rok wcześniej zbiory pszenicy

Światową produkcję pszenicy w 2023 roku FAO prognozuje na 785,1 mln ton, praktycznie bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 2,2 proc. (18 mln ton) mniej niż w roku ubiegłym. Dokonano rewizji w dół prognoz produkcji dla Unii Europejskiej i Kazachstanu, gdzie przedłużające się okresy niekorzystnej pogody pod koniec sezonu doprowadziły do niższych plonów w porównaniu z wcześniejszymi perspektywami. Cięcia te zrównoważyły wzrost prognoz produkcji dla Iraku i Stanów Zjednoczonych, odzwierciedlając wyższe szacunki plonów.

Globalną produkcję zbóż gruboziarnistych szacuje się na 1 510 mln ton w 2023 r., bez zmian z miesiąca na miesiąc i 2,7% (38,8 mln ton) powyżej ubiegłorocznego wyniku.

Analitycy FAO dokonali jednak kilku znaczących zmian na poziomie krajowym. Główna zmiana w tym miesiącu dotyczy Chin, gdzie większe niż wcześniej przewidywano nasadzenia zwiększyły prognozę zbiorów o 4 miliony ton. Zgodnie z niedawno opublikowanymi oficjalnymi danymi, obniżono także prognozy produkcji dla większości krajów Afryki Zachodniej. Korekty w dół  dotyczyły produkcji kukurydzy i sorgo dla Stanów Zjednoczonych Ameryki w obliczu utrzymującej się niekorzystnej pogody oraz Unii Europejskiej, gdzie perspektywy plonów kukurydzy pogorszyły się ze względu na suche warunki we wschodnich częściach kraju.

Lepsze prognozy dla ryżu

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji ryżu w sezonie 2023/24 wynosi obecnie 523,9 mln ton, co oznacza wzrost o 0,8 procent w porównaniu z szacunkami na rok 2022/23 i o 850 000 ton więcej niż wcześniej oczekiwano. Korekta w górę odzwierciedla przede wszystkim poprawę prognozy produkcji Indii w następstwie korekt szacunków produkcji tego kraju na sezon 2022/2023. Dostosowanie to zniwelowało inne cięcia, w szczególności dalsze obniżenie perspektyw produkcji w Indonezji, biorąc pod uwagę bardziej wyraźne niż wcześniej oczekiwano ograniczenie nasadzeń poza sezonem w kraju.

Rośnie oczekiwane zużycie zbóż

FAO prognozuje, że światowe zużycie zbóż w sezonie 2023/24 wyniesie 2 810 mln ton, co oznacza wzrost o 6,7 mln ton od październikowego raportu i o 1,0% wyższy niż w sezonie 2022/23. Prognozę całkowitego wykorzystania pszenicy w sezonie 2023/24 zwiększono w tym miesiącu o 6,3 mln ton, głównie ze względu na przewidywany wzrost wykorzystania pszenicy jako paszy w Chinach, podnosząc globalną prognozę do 789 mln ton, przekraczając poziom na sezon 2022/2023 o 1,4 proc. Pomimo korekty w dół o 1 milion ton w tym miesiącu, głównie w związku z niższym wykorzystaniem kukurydzy w Indonezji ze względu na ograniczone perspektywy produkcyjne, globalne wykorzystanie zbóż gruboziarnistych nadal ma wzrosnąć w sezonie 2023/2024 o 1,2 procent do 1 499 mln ton.

Jeśli chodzi o ryż, w dużej mierze odzwierciedlający poprawę wykorzystania krajowego w Indiach, prognozę światowego wykorzystania ryżu w sezonie 2023/24 podwyższono od października o 1,5 mln ton do 522,0 mln ton. Niemniej jednak skorygowany poziom w dalszym ciągu sugeruje, że całkowite światowe wykorzystanie ryżu może ustabilizować się na nieco obniżonym poziomie w sezonie 2022/2023, ponieważ prognozowane cięcia w wykorzystaniu paszy w dużej mierze zrównoważą wzrost wykorzystania żywności.

Prognozowane zapasy wszystkich zbóż spadły m/m, ale wzrosną r/r

Prognoza światowych zapasów zbóż do końca sezonu 2023/24 roku została obniżona od października o 2,9 mln ton do 881 mln ton, ale nadal wskazuje na wzrost o 2,6 proc. powyżej poziomów otwarcia.

Na podstawie najnowszych danych wskaźnik światowych zapasów zbóż do zużycia w sezonie 2023/24 wyniesie 30,7%, czyli nieznacznie powyżej 30,5% w sezonie 2022/2023. Jest to komfortowy poziom z historycznego punktu widzenia.

Ostatnia rewizja w dół zapasów wynika w dużej mierze z cięć (4,2 mln ton) prognoz światowych zapasów pszenicy i opiera się na niższych zapasach przewidywanych w Chinach w wyniku większego spożycia paszy, w Kazachstanie na ograniczonych perspektywach produkcji oraz w Turcji na większym eksporcie.

Po rewizji w dół z tego miesiąca oczekuje się, że światowe zapasy pszenicy pozostaną blisko poziomów z otwarcia, na poziomie 315 mln ton.

Prognoza światowych zapasów zbóż gruboziarnistych została podniesiona w tym miesiącu o 1,0 mln ton do 367 mln ton, co oznacza wzrost o 5,9 procent w stosunku do poziomów otwarcia. Rewizja w górę odzwierciedla głównie oczekiwane większe zapasy kukurydzy w Chinach ze względu na wyższe perspektywy produkcji kukurydzy.

FAO prognozuje, że światowe rezerwy ryżu na koniec sezonu 2023/24 zwiększą się o 1,5 procent rok do roku, osiągając szczyt na poziomie 198,9 mln ton.

Przewiduje się jednak, że znaczna część tego wzrostu będzie miała miejsce w Indiach, gdzie kolejna akumulacja w połączeniu z odzyskiem zapasów w Pakistanie i Stanach Zjednoczonych może przyćmić spadki zapasów u wszystkich pozostałych głównych eksporterów ryżu.

Źródło: FAO

spot_img
Andrzej Bąk
Andrzej Bąk
Pochodzę ze wsi położonej na Lubelszczyźnie. Wykształcenie zdobyłem na studiach rolniczych w Olsztynie i Lublinie (ekonomika rolnictwa), oraz w Wyższej Szkole Menedżerów (doradztwo inwestycyjne i analiza finansowa). Pracowałem przy tworzeniu Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. (WGT S.A.) przy udziale ekspertów z giełdy w Chicago. Aktualnie prowadzę portal internetowy e-WGT - Internetowa Giełda Rolna należący do WGT S.A. Na co dzień zajmuję się analizą rynków rolnych i paliw.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x