piątek, 31 maja, 2024
spot_imgspot_img

Działalność pozarolnicza na obszarach ASF – do 250 tys. premii

spot_img

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. Oddziały Regionalne ARiMR przyjmować będą wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Wsparcie przeznaczone jest dla rolniczych rodzin wyrażających wolę rezygnacji z chowu lub hodowli trzody chlewnej na terenach wiejskich objętych ASF.

 

Kto może się ubiegać?

O tę formę wsparcia (premii) mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy którzy m.in. w pełnym zakresie i nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, podlegają ubezpieczeniu w KRUS-ie. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie przez wnioskodawców przyznanej jednolitej płatności obszarowej do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2019 r. Jeśli jednak wnioskodawca jej nie otrzymał, to musi on mieć przyznaną taką płatność za 2020 r. W tym przypadku dokument potwierdzający przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2020 r. można dostarczyć na etapie składania wniosku o wypłatę premii.

Ponadto, od ubiegłego roku, o pomoc w ramach powyższego działania PROW 2014-2020 mogą ubiegać się także te osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku,  miały zawieszoną lub zakończoną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i wyrażają wolę rozszerzenia jej o nowy rodzaj działalności.

 

Przedmiot i wysokość wsparcia

Katalog rodzajów działalności gospodarczych objętych wsparciem jest szeroki i obejmuje usługi, produkcję czy sprzedaż różnych produktów niezwiązanych z rolnictwem. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Agencji.

Wysokość pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

 

Forma udzielania wsparcia

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wypłacana będzie w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) wnioskodawca otrzyma spełniając warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) i nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

 

70 procent na środki trwałe

ARiMR zaznacza też, że 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR
Fot.: Pixabay

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników