poniedziałek, 26 lutego, 2024

Rusza nabór na dopłaty bezpośrednie i obszarowe

spot_img

Od wtorku, 15 marca 2022 r., aż do poniedziałku, 16 maja br. uprawnieni rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie płatności w ramach unijnych systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).  Wnioski można składać także w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych, tj. do 10 czerwca 2022 r. Jednak w takim przypadku, za każdy dzień zwłoki (po dacie 16 maja br.), kwota przyznanej płatności zostanie obniżona o 1 procent jej wartości. Podczas tegorocznego naboru wniosków, w stosunku do ubiegłorocznej kampanii, wprowadzono też kilka ważnych zmian, na które rolnicy – wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę.  

Uzupełniająca płatność podstawowa!

Przywrócono min. uzupełniającą płatność podstawową (UPP), przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Wprowadzono ją na warunkach analogicznych do zasad obowiązujących w 2013 roku. Przysługuje ona rolnikowi do powierzchni upraw niektórych rodzajów roślin oraz gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wykaz roślin, do których będzie przysługiwać UPP, określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi precyzującym zasady przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego i obejmuje on następujące uprawy: zboża; rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja; rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; rośliny strączkowe – wyka  siewna,  soczewica  jadalna  i  ciecierzyca  pospolita; rośliny strączkowe pastewne; len włóknisty i oleisty; konopie włókniste; rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (gatunki zostaną określone w przepisach); rośliny motylkowate drobnonasienne; rośliny okopowe  pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych; trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy; mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone. W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni – do otrzymania UPP uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. W ramach płatności, w kampanii 2022 r., rolnik dostanie około 40 zł więcej do każdego hektara.

Prawo do użytkowania gruntów

Kolejna zmiana, to wprowadzenie wymogu posiadania przez rolnika ubiegającego się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), prawa do użytkowania wszystkich gruntów, do których ubiega się on o przyznanie płatności. 

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw

Następna zmiana polega na umożliwieniu dokonania przelewu części płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, który zawarł stosowna umowę z MRiRW, w celu uiszczenia należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych. Aby jednak tego rodzaju dyspozycja została zrealizowana, rolnik-wnioskodawca, musi w terminie do 30 września 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej ARiMR, złożyć żądanie przekazania powyższych składek na konto ubezpieczyciela. Dodajmy, że środki trafią na rachunek rolnika jedynie wówczas, gdy znajdą pokrycie w kwocie przyznanych przez ARiMR płatności, po odliczeniu ewentualnych potrąceń. 

Zmiany w poszczególnych pakietach

Istotną merytorycznie zmianą jest min. dodanie do działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, dwóch nowych pakietów – „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” (stawka tej pomocy wyniesie 838 zł/haoraz „Retencjonowanie wody” (zobowiązanie na okres 1 roku, płatność w wysokości 260 zł/ha, przyznawana do trwałych użytków zielonych (TUZ), lub obszarów przyrodniczych). Ponadto dla działania rolno-środowiskowo-klimatycznego możliwe będzie min. mulczowanie międzyplonów w pakiecie „Rolnictwo zrównoważone” oraz w pakiecie „Ochrona gleb i wód”. Rozszerzeniu ulegnie też ochrona ptaków na obszarach Natura 2000 w ramach pakietu 4. Natomiast w ramach pakietu „Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” dodano nowe rasy owiec: polska owca górska i białogłowa owca mięsna, a także nowe rasy kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska. Doprecyzowane zostały także niektóre wymogi „dobrostanowe” zwierząt, min. warunki utrzymania w zakresie wielkości dostępnej powierzchni bytowej dla zwierząt innych niż te objęte wymogami wariantu są spełnione również, jeżeli zwierzęta te są utrzymywane w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, innych niż budynki. 

Wnioski tylko elektronicznie!

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW, jak w poprzednim roku, będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym przypadku Agencja Restrukturyzacji informuje o wprowadzeniu znaczącej modyfikacji. W ubiegłym roku, aby skutecznie złożyć wniosek, należało zalogować się bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR. Natomiast w tym roku, korzystanie z tej aplikacji będzie możliwe za jedynie pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), którą udostępniono na portalu ARiMR. Natomiast do logowania służyć będą loginy i hasła, z których rolnicy do tej pory już korzystali. 

Kiedy pieniądze?

Wypłata środków z tytułu płatności bezpośrednich – podobnie jak w latach ubiegłych – rozpocznie się w połowie października 2022 roku w formie zaliczek. Więcej informacji o zasadach przyznawania płatności bezpośrednich i sposobach ich naliczania w kampanii 2022 należy szukać na stronie internetowej ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosci-bezposrednie3 

Źródło: Rzecznik ARiMR
Foto: Pixabay

spot_img
Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x