środa, 29 maja, 2024
spot_imgspot_img

Dopłaty – dyskryminacja czy równość?

spot_img

Problem braku równych stawek unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników będących obywatelami krajów z krótszym stażem w Unii Europejskiej (takich jak Polska), w stosunku do państw będących członkami wspólnoty przed naszą akcesją do UE, co jakiś czas powraca w formie dyskusji. Regularnie pojawiają się także żądania i wnioski różnych środowisk rolniczych. Sprawą interesują się również politycy. Na obecnym etapie, gdy trwają prace nad nową Wspólną Polityką Rolną oraz budżetem Unii, problem podjął też m.in. Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzysta, oficjalną drogą, zadał pytanie Komisarzowi Europejskiemu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Januszowi Wojciechowskiemu. 

Czy WPR coś zmieni?

W treści interpelacji skierowanej przez Europosła do Komisarza czytamy: 

„Parlament Europejski jest w trakcie finalizowania reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Jest to już kolejna zmiana WPR, która nie czyni zadość postulatom wyrównania niesprawiedliwego i dyskryminującego niektóre państwa członkowskie, w tym Polskę, podziału środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Proponowany system środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat, naruszając zasadę niedyskryminacji obywateli UE (rolników) ze względu na przynależność państwową (art. 18 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, skr.: TFUE), a dodatkowo narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 TFUE).” 

Ponadto, zdaniem Europosła Krzysztofa Jurgiela, zgodnie z prawem unijnym przy ustalaniu WPR mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39 ust. 2 lit. a TFUE). 

„Na niesprawiedliwość tego systemu kilkakrotnie zwracał uwagę Parlament Europejski w swoich rezolucjach z 2008 roku (sprawozdanie Capoulasa-Santosa), z 2010 roku (sprawozdanie Lyona) i z 2011 roku (sprawozdanie Dessa)” – przypomina Europoseł Krzysztof Jurgiel i dodaje, że wszyscy rolnicy w Unii Europejskiej muszą spełniać te same standardy i stoją wobec podobnych wyzwań. Jednak nie dostają na to takich samych środków. Powyższe wątpliwości Poseł do Parlamentu Europejskiego kończy pytaniem: 

„Dlaczego Komisja Europejska, ustalając zasady płatności, po raz kolejny narusza art. 18, art. 40 ust. 2, art. 39 ust. 2 lit. a) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej?”.

To nie jest dyskryminacja!

Komisarz Europejski ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski udzielił odpowiedzi dnia 10 grudnia br. Napisał w niej co następuje:

„Komisja Europejska stojąc na straży Traktatów, ściśle monitoruje realizację celów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a w szczególności celu, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przestrzegania przez cały czas ogólnej zasady równości i niedyskryminacji.”

Różne sposoby naliczania 

Komisarz Wojciechowski wyjaśnił też, że ogólna kwota dostępna na wsparcie w ramach WPR, w tym m.in. wstępne przydziały krajowe na płatności bezpośrednie, zależy od zasad i kwot określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych (WRF) oraz w przepisach sektorowych. Wsparcie przydziela się rolnikom zgodnie z przepisami regulującymi poszczególne systemy wsparcia, które służą realizacji celów polityki. W związku z tym kwota, jaką może otrzymać rolnik indywidualny zależy od szeregu czynników związanych z jego gospodarstwem oraz od sposobu, w jaki dane państwo członkowskie wdraża unijną politykę. Sytuacja ta nie oznacza dyskryminacji.

Będą wyższe dopłaty

Komisarz Europejski stwierdził jednak, że w przypadku płatności bezpośrednich Komisja Europejska zaproponowała kontynuowanie tzw. „konwergencji zewnętrznej” w kolejnych Wspólnych Ramach Finansowych, co oznacza stopniowe wyrównywanie poziomów wsparcia między państwami członkowskimi.

Czy będzie zgoda Europarlamentu?

„W praktyce oznacza to, że pomimo ogólnego trudnego kontekstu budżetowego rolnicy w kilku państwach członkowskich, w tym w Polsce, będą na przestrzeni lat otrzymywać coraz wyższe średnie płatności na hektar.” – zapewnia KE Janusz Wojciechowski 

I uzupełnia, że w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 21 lipca 2020 r.  zatwierdzono proponowane zasady konwergencji zewnętrznej. Dodajmy też, że obecnie powyższe konkluzje wymagają zgody Parlamentu Europejskiego.
 
Źródła: Poseł do PE Krzysztof Jurgiel, KE Janusz Wojciechowski 
Foto: portal europa.eu

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x