poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img

Dopłaty do dobrostanu bydła mięsnego

spot_img

Wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt co roku są bardziej restrykcyjne. Jednak możliwości rolników są ograniczone przez kwestie finansowe. Dzięki dwuletniemu zabieganiu o wypracowanie konkretnych działań pomocowych, w ramach nowego KPS nastąpił potężny wzrost środków na dobrostan krów mamek. Pojawiło się także nowe rozwiązanie jakim jest wsparcie do dobrostanu opasów. Łącznie na te dwa zadania przeznaczono kwotę ponad 250 mln zł rocznie. Jak  będzie wyglądał dobrostan bydła mięsnego od przyszłego roku?

O ile wzrośnie wsparcie w dobrostanie 

Obecnie wsparcie do dobrostanu krów wynosi 329 zł/szt. W nowym planie przy spełnieniu tych samych wymogów co dzisiaj  rolnik otrzyma kwotę  775 zł do sztuki czyli 235% więcej. Jak ocenia Jacek Zarzecki prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, jest to wielki sukces, który jest wynikiem wielomiesięcznej pracy.  

Dla kogo dopłaty do dobrostanu?

Płatności będą przyznawane bez ograniczenia liczbą posiadanych hektarów i ilością posiadanych sztuk.  Przy czym powyżej 150 djp danej grupy technologicznej ( krowy mamki lub opasy) wsparcie nie będzie obowiązywało ale wymogami muszą być objęte wszystkie zwierzęta danej grupy w gospodarstwie.

● do 100 DJP – 100% stawki

● powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75% stawki

● powyżej 150 DJP – brak płatności

O wysokości dopłat do dobrostanu zdecyduje system punktowy 

W przypadku krów mamek oraz opasów wprowadzono system punktowy. W odróżnieniu od obecnego wsparcia rolnik nie musi spełniać wszystkich wymogów aby otrzymać płatność dobrostanu. Wystarczy, że realizuje wybrane działania , które będą przeliczane  na punkty. Przyjęto, że 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 euro/ djp.

Hodowca będzie mógł otrzymać w zależności od ilości spełnionych warunków od 20 euro/szt do 292 eur/szt w przypadku krów mamek. Jak to wyglądają wymogi  w przypadku krów mamek? 

1. Zwiększenie powierzchni bytowej o 20%-  80,9 euro/szt.   

2. Zwiększenie powierzchni bytowej o 50%- 204,48 euro/szt

3. Wybieg- 33,7 euro/szt

4. Ściółka- 20,2 euro /szt

5. Wypas- 33,7 euro /szt

W przypadku opasów, które jest nowym działaniem wsparcie od 20 euro /szt do 128 euro do sztuki. Wygląda to następująco:

1. Zwiększenie powierzchni bytowej o 20%-  17,3 euro/szt  

2. Zwiększenie powierzchni bytowej o 50%- 45,61 euro/szt

3. Wybieg- 62,9 euro/szt

4. Ściółka- 20,4 euro /szt

5. Wypas- 64,5 euro /szt

Ten ostatni punkt budzi największe kontrowersje. Jak zaznacza Zarzecki, z trudem można znaleźć producentów żywca wołowego, którzy wypasają opasy, a projekt zakłada, że rocznie z tego wsparcia będzie objętych 160 tysięcy zwierząt. 

“Jest to dla mnie założenie nierealne, niebezpieczne i które nie przyniesie żadnego efektu. Będziemy postulowali aby zamiast tego działania wesprzeć uwolnienie bydła z łańcuchów, dzięki temu większa ilość hodowców i  zwierząt będzie mogła być objęta taką pomocą a środki będą efektywnie wydane.” – komentuje. 

Dobrostan krów mamek – szczegóły

W przypadku dobrostanu krów mamek wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym,  utrzymywanie bez uwięzi.  

a) zwiększona powierzchnia bytowa – krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, utrzymywanym bez uwięzi, zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach zgodnie z tabelą podaną odpowiednio w ramach dobrostanu krów mlecznych (krowy) i w ramach dobrostanu opasów (cielęta i opasy o masie ciała do 300 kg)

b) ściółka – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek; 

c) wybieg – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok; 

d) wypas – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Dobrostan opasów – szczegóły 

Wymogami objęte jest bydło opasowe w wieku kwalifikującym się do płatności utrzymywanie bez uwięzi 

a) zwiększona powierzchnia bytowa – zwierzętom objętym wymogami zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach, 

b) ściółka – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia zwierzętom objętym wymogami zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt; 

c) wybieg – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia zwierzętom objętym wymogami zwiększonej o co najmniej 20% lub co najmniej o 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok; 

d) wypas – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia zwierzętom objętym wymogami zwiększonej o co najmniej 20% lub co najmniej o 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

W ramach dobrostanu bydła opasowego – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe w wieku od ukończenia 4 miesiąca życia do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co najmniej przez 120 dni – w przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych interwencją.  

W ramach dobrostanu bydła opasowego – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie, w tym okresie, co najmniej przez 120 dni – w przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych interwencją.

źródło:facebook.com/JacekZarzecki

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x