czwartek, 22 lutego, 2024

Czy podatek rolny wzrośnie?

spot_img

Wysokość podatku rolnego ustalą gminy

Wczoraj (19 października br.), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która stanowi  podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Zgodnie z komunikatem GUS wartość ta wyniosła 58,55 zł za 1 dt (- decytona – dawniej kwintal czyli: 100 kg – przyp. red.). I w porównaniu do ubiegłego roku stawka ta wzrosła o 9 gr.

Czy podatek rolny wzrośnie?

Wzrost tej wartości nie jest jednak równoznaczny ze wzrostem podatku rolnego. Jest tak ponieważ zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości konkretnych rad gmin należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, stosownie do treści art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Przy obniżeniu opinia izby

Z kolei art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) nakłada na organy samorządu terytorialnego (czyli w tym przypadku gminy) obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach prawa miejscowego, dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Natomiast nieprzedstawienie stanowiska przez Izbę w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutkuje akceptacją przedłożonego projektu.

Oznacza to, że wysokość stawki podawana przez GUS jest punktem odniesienia dla decyzji samorządów (tj. uchwał rad  gmin) w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego, który obowiązywać ma w danym roku w danej gminie. Natomiast opinia właściwej terenowo izby rolniczej winna uwzględniać lokalne uwarunkowania dotyczące stanu rolnictwa i kondycji tej branży. Przy ustalaniu wymiaru podatku rolnego przez gminy należy jednak pamiętać, że opinie izb rolniczych potrzebne są dopiero wówczas, gdy organ gminy wnioskuje o wydanie opinii w sprawie obniżenia, w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, średniej ceny skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego.


Źródła: GUS, WIR
Foto: Pixabay


spot_img
Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x