niedziela, 14 lipca, 2024
spot_img

Ćwierć miliona zł na pozarolniczą działalność!

spot_img

O cały miesiąc, czyli do 31 maja 2022 r., przedłużono przyjmowanie wniosków od rolników o przyznanie premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich.

Nawet 250 tysięcy złotych!

Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy i wypłacana jest w dwóch ratach.Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę biznesplan zakłada utworzenie jednego miejsca pracy, to otrzymać można 150 tysięcy zł premii. Przy dwóch stanowiskach, premia wzrasta do 200 tysięcy zł, a przy trzech – do 250 tysięcy zł. 

Przy czym, środki wypłacane są w dwóch ratach. Pierwszą ratę, w wysokości 80 procent przyznanej kwoty, wnioskodawca otrzymuje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy. A wnioskodawca ma na to 9 miesięcy, które liczy się od dnia doręczenia decyzji. Natomiast pozostałe 20 procent pomocy wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu. Jednak nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. 

Paleta ok. 400 rodzajów działalności!

Należy też wiedzieć, że co najmniej 70 procent przyznanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. A pozostałe 30 procent przeznaczyć można na wydatki bieżące, czyli np. płace, ubezpieczenia.

Natomiast zakres rodzajów działalności, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Firmy, które zostaną założone dzięki otrzymaniu dofinansowania, mogą zajmować się m.in. prowadzeniem sklepu spożywczego; sprzedażą produktów nierolniczych; naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych; usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Wsparcie dotyczy także usług weterynaryjnych, informatycznych, architektonicznych, inżynierskich, księgowych, audytorskich czy technicznych. Pełną listę rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD (punkt 7), znaleźć można na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Kto może się ubiegać?

O przyznanie „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020, mogą ubiegać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy pragnący rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Wnioskodawcami mogą być także osoby, które co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku zawiesiły bądź zakończyły działalność rolniczą, ale wyrażają wolę jej wznowienia. Pomoc otrzymać osoby mogą również, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. 

Wymogiem jest to, by wszyscy wnioskodawcy byli ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie rolnika musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. 

Warto też wiedzieć, że w powyższym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Wnioskować mogą również osoby, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie unijnego programowania, czyli w latach 2007-2013.

Kto przyjmuje wnioski? 

Wnioski przyjmują właściwe terenowo oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą.

Nabór rozpoczął się 28 lutego 2022 r. Pierwotnie miał trwać do 28 kwietnia 2022 r., ale po przedłużeniu, wnioski można składać do 31 maja br. 

Źródło: ARiMR
Foto: Pixabay  

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x