niedziela, 14 lipca, 2024
spot_img

Corteva przedstawia wyniki za drugi kwartał i pierwszą połowę 2021 roku

spot_img

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (“Corteva” lub “Spółka”) ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2021 roku zakończone 30 czerwca 2021 roku.

Podsumowanie I połowy 2021

  • Sprzedaż netto w pierwszej połowie 2021 wzrosła o 7% w porównaniu do poprzedniego roku. Sprzedaż organiczna w tym okresie wzrosła o 6%. Zwiększenie wolumenu sprzedaży, wzrost cen i dalsza sprzedaż nowych produktów (penetracja rynku) świadczą o dobrych wynikach w skali świata. Sprzedaż organiczna wzrosła we wszystkich regionach, z dwucyfrowymi wzrostami w Ameryce Łacińskiej.
  • Sprzedaż netto środków ochrony roślin wzrosła o 12%. Sprzedaż organiczna1 wzrosła o 10% w pierwszej połowie roku. Sprzedaż nowych produktów wzrosła o 260 mln USD w porównaniu do pierwszej połowy 2020 r.
  • Sprzedaż netto nasion wzrosła o 5%. Sprzedaż organiczna1 wzrosła o 4% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Wzrosty były napędzane dobrymi wynikami sprzedaży kukurydzy w Ameryce Łacińskiej, a także zwiększoną w Ameryce Północnej. Cena kukurydzy wzrosła o 3%.
  • Dochód z działalności kontynuowanej i zysk na akcję według standardów GAAP wyniosły odpowiednio 1,6 mld USD i 2,18 USD na akcję w I połowie 2021 roku.
  • Silna polityka cenowa i zwiększenie wolumenu sprzedaży w obu segmentach doprowadziły do wzrostu wyniku operacyjnego EBITDA1 o 17% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego osiągając poziom 2,37 mld USD.
  • Spółka kontynuowała zwiększanie produktywności w pierwszej połowie roku, co umożliwiło częściowe zrekompensowanie wpływu zawirowań kosztowych związanych z sytuacją na rynku.
  • Zarząd podniósł prognozę sprzedaży netto na cały rok 2021 do przedziału od 15,2 mld USD do 15,4 mld USD. Przewidywany wynik EBITDA1 na cały rok 2021 mieści się w zakresie od 2,5 mld USD do 2,6 mld USD.

Podsumowanie II połowy 2021

Dane dotyczą drugiego kwartału, który zakończył się 30 czerwca 2021. Sprzedaż netto w tym okresie wzrosła o 8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż organiczna wzrosła o 6%. W większości regionów odnotowano wzrosty sprzedaży organicznej.Wolumen sprzedaży wzrósł o 5% w porównaniu do roku poprzedniego, w dużej mierze zawdzięczamy sezonowości rynku oraz wzrostowi powierzchni upraw soi w Ameryce Północnej, a także postępowi technologicznemu w obu segmentach. Popyt na nowe środki ochrony roślin napędził dwucyfrowy wzrost sprzedaży w segmencie, ze wzrostem sprzedaży organicznej na poziomie 8%.

Sprzedaż nasion wzrosła o 7%, głównie dzięki wzrostowi wolumenu sprzedaży w Ameryce Północnej1.

Lokalne ceny wzrosły o 1% w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższe ceny poza Ameryką Północną3 odzwierciedlają realizację strategii price-for-value 
(„cena za jakość”).

Dochód z działalności kontynuowanej według standardów GAAP w II kwartale 2021 roku wyniósł 1 mld USD. Wynik EBITDA1 na II kwartał wyniósł 1,46 mld USD, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu do roku poprzedniego.

Podsumowanie działalności w segmencie środków ochrony roślin

 

Sprzedaż netto w I połowie 2021 wyniosła około 3,5 mld USD. Dla porównania, sprzedaż w II kwartale 2020 wyniosła około 3,2 mld USD. Na wzrost złożyły się 6% wzrostu wolumenu sprzedaży, 4% wzrostu cen, 3% korzystnego kursu walut, częściowo skompensowane 1% wpływu portfolio.

Wzrost wolumenu sprzedaży był spowodowany rosnącą penetracją rynku jeżeli chodzi o nowe produkty, w tym ArylexTM, EnlistTM(herbicydy) i PyraxaltTM (insektycyd). Ten wzrost wolumenu został częściowo skompensowany kwotą 130 mln USD będącą efektem decyzji Spółki o wycofaniu wybranych niskomarżowych produktów.

Korzystny kurs walut dotyczy przede wszystkim Euro. Korzyści z nawiązką zrekompensowały straty na niekorzystnym kursie Reala brazylijskiego. Wpływ portfolio to przede wszystkim zbycia udziałów z poprzedniego roku w regionie Azji i Pacyfiku.

Wynik operacyjny EBITDA osiągnął poziom 691 mln USD w pierwszej połowie 2021 roku. Oznacza to wzrost o 26% w porównaniu 
do drugiego kwartału 2020 roku. Korzystne warunki, penetracja rynku (nowe produkty), a także bieżące działania Spółki w zakresie optymalizacji kosztów i wydajności z nawiązką zrównoważyły ​​wyższe koszty, w tym wzrost kosztów surowców. Marża operacyjna EBITDA w segmencie poprawiła się o ponad 220 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podsumowanie działalności w segmencie nasion

Sprzedaż netto w II kw. 2021 w segmencie nasion wyniosła około 3,8 mld USD. Dla porównania, sprzedaż w tym segmencie w II kw. 2020 wyniosła około 3,5 mld USD. Wzrost ten wynika z 4% wzrostu wolumenu sprzedaży, 2% korzystnego kursu walut oraz 1% wzrostu lokalnych cen.

Wzrost wolumenu sprzedaży spowodowany był znormalizowanym tempem dostaw w Ameryce Północnej w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Dodatkowo, spółka osiągnęła 80 mln USD sprzedaży w II kwartale, przede wszystkim dzięki wczesnemu popytowi na kukurydzę w Ameryce Łacińskiej. Do wzrostu przyczynił się również zwiększony popyt na nasiona rzepaku w Kanadzie w terminie wcześniejszym niż w roku poprzednim.

Spółka podniosła wcześniej podane prognozy sprzedaży netto na cały rok 2021 i obecnie prognozuje wypracowanie sprzedaży netto w przedziale między 15,2 a 15,4 miliardów USD, co oznacza oczekiwany wzrost sprzedaży netto o 8% w ciągu roku. Oczekuje się, że wynik operacyjny EBITDA wyniesie od 2,5 mld do 2,6 mld USD, a operacyjny zysk na akcję od 2,00 do 2,10 USD za akcję. Corteva nie jest w stanie uzgodnić swoich przyszłych wskaźników finansowych nieujętych w zasadach GAAP z najlepiej odpowiadającymi im wskaźnikami finansowymi zgodnymi z zasadami GAAP, ponieważ nie może – bez podjęcia nieuzasadnionych ekonomicznie wysiłków – przewidzieć z wystarczającą pewnością pozycji pozostających poza jej kontrolą, w tym pozycji istotnych.  

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x