poniedziałek, 27 maja, 2024
spot_imgspot_img

Budowa farm fotowoltaicznych – podpisano list intencyjny

spot_img

W piątek, 11 października 2019 r., w Warszawie, podpisano trójstronny list intencyjny, pomiędzy Grupą Kapitałową „ENEA”, Spółką Akcyjną „ENEA Wytwarzanie” i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, rozpoczynający współpracę pomiędzy powyższymi podmiotami, której celem ma być budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych na nieruchomościach rolnych.

 

Powołanie spółki celowej

Sygnatariusze listu wyrazili wolę powołania spółki celowej, której zadaniem będzie realizacja przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście, zakłada się między innymi: budowę wielkoobszarowych farm wiatrowych na nieruchomościach rolnych, należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Natomiast, potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych, stanowić będą nieruchomości zaliczane do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów o niskiej przydatności rolniczej.

Zgodnie z intencją autorów listu, w pierwszej kolejności, do tego celu przeznaczone zostaną tereny określane w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty zarezerwowane pod inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Planowana współpraca między spółkami energetycznymi, a KOWR, przyczyni się także do wzrostu udziału OZE (Odnawialne Źródła Energii – przyp. red.), w tak zwanym, krajowym „miksie energetycznym”, a także do promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich. Zgodnie z intencją sygnatariuszy listu, sieć wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych wspierać będzie realizację nadrzędnego celu polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej, czyli redukcję emisji CO2.

 

Rozwój zielonej energii

List intencyjny podpisano w obecności Sekretarza Stanu, a zarazem Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Marka Suskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Grupę Kapitałową „ENEA” reprezentował wiceprezes Zarządu Spółki „ENEA” Jarosław Ołowski, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Dyrektor Generalny tej instytucji, Grzegorz Pięta.

Sekretarz Stanu Marek Suski, w imieniu Rządu, zapewnił zebranych, że priorytetem Rady Ministrów, jest maksymalne wykorzystanie istniejących szans oraz dostępnego potencjału, zgodnie z założeniami Krajowego planu na rzecz energii i klimatu, dla rozwoju odnawianych źródeł energii.
Natomiast Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że jego resort i podlegle mu instytucje, są naturalnym sprzymierzeńcem dla lokowania odnawialnych źródeł energii na wsi, która skorzysta z rozwoju czystej energii i stabilizacji jej dostaw, podnosząc tym samym, konkurencyjność swoich produktów i usług

Podobnego zdania był Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, który podkreślał, że odnawialne źródła energii, jako uzupełnienie polskiego „miksu energetycznego”, a szczególnie fotowoltaika, to technologie popierane przez społeczeństwo. Minister dodał, że powyższy sektor energetyki, rozwijany jest zarówno w oparciu o projekty budowy instalacji wielkoobszarowych, jak i poprzez mikroinstalacje. I tylko w tym roku przybyć może ponad 1 MW nowych mocy.

Dodajmy, że rynek fotowoltaiki odnotowuje dynamiczny rozwój, a ubiegły rok był rekordowy pod względem przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych. Natomiast, wraz z rozwojem wiatrowych instalacji morskich, obie technologie mają szansę stać się technologiami dominującymi w polskim OZE. Znacząco przyczyniając się do dywersyfikacji struktury wytwarzania oraz obniżenia emisyjności sektora energetycznego.

Zielone projekty Grupy ENEA

Dodajmy, że Grupa Kapitałowa „ENEA” rozwija projekty z dziedziny zielonej energii i sukcesywnie zwiększa jej produkcję ze źródeł odnawialnych. W pierwszym półroczu 2019 r., wzrost ten wyniósł ponad 12%.
Kolejnym priorytetem Grupy „ENEA”, jest ekonomicznie racjonalne projektowanie transformacji mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, a więc zmiany własnego „miksu energetycznego”. Istotne jest też to, że do końca 2019 roku, Grupa Kapitałowa „ENEA” zamierza przedstawić zaktualizowaną Strategię Rozwoju firmy.

Warto dodać, że na terenach należącej do Grupy Kapitałowej „ENEA”, kopalni Lubelski Węgiel „BOGDANKA”, powstaną farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 30 MW. Wytworzona tam energia, będzie w całości zużywana przez lubelski zakład zasilając jego procesy produkcyjne. Natomiast w Pile, powstanie nowe, niskoemisyjne, kogeneracyjne źródło ciepła, współpracujące z instalacją OZE. Dzięki niemu, spółka „Miejska Energetyka Cieplna” Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i ograniczy emisję CO2. Ponadto, na terenie Elektrowni Połaniec pracuje jeden z największych na Świecie kotłów fluidalnych o mocy 225 MW. Tamtejszy „Zielony Blok”, produkuje energię z biomasy (leśnej i agro), dostarczanej przez lokalnych producentów.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: www.gov.pl www.enea.pl
Foto: Pixabay

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników