sobota, 13 lipca, 2024
spot_img

Będą zmiany w ochronie roślin i kontrolach urzędowych?

spot_img

Podczas najbliższych posiedzeń, sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmie się dalszym procedowaniem nad ustawami o: Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także o ochronie roślin przed agrofagami.
Dodajmy,  że w projektowanej ustawie o ochronie roślin przed agrofagami uwzględniono przepisy rozporządzeń Unii Europejskiej: w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w sprawie kontroli urzędowych dot. m.in. zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

 

Rola nowych ustaw

Wcześniej, podczas I czytania powyższych projektów ustaw, żaden z poselskich klubów nie zgłosił poprawek. Nowe projekty ustaw mają zastąpić regulacje ustawy z grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Obydwie procedowane ustawy uzupełniają się pod względem podejmowanej tematyki. Projekty zostały przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze podczas  poprzedniej kadencji Rządu i w październiku br. trafiły do Sejmu. Jednak, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, Rząd musiał je ponownie przyjąć i przekazać do parlamentu już w nowej kadencji.

 

Szersza sytuacja

Istotną kwestią jest to, że stwierdzenie obecności agrofagów w konkretnym kraju przekłada się na możliwości eksportu płodów rolnych.
Projektowana ustawa zawiera regulacje, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do naszego kraju nowych agrofagów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny.
Ponadto, zadania z zakresu ochrony zdrowia roślin wykonywane będą – tak jak do tej pory – przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Natomiast organem, który będzie wykonywał kontrole m.in. występowania agrofagów, będzie właściwy terenowo wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.
Instytucja ta, jak wcześniej, będzie również wydawała decyzje administracyjne w przypadku stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania.

Ponadto, wojewódzki inspektor będzie organem właściwym do prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, który zastąpi rejestr przedsiębiorców, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Wojewódzki inspektor będzie też wydawał świadectwa fitosanitarne eksportowe oraz świadectwa fitosanitarne reeksportowe.
Proponuje się również zmianę organizacji laboratoriów Inspekcji i przeniesienie ich ze struktur wojewódzkich, w ramach wojewódzkiej administracji zespołowej na rzecz podległości Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. To konsekwencja wprowadzenia unijnego przepisu dotyczącego akredytacji analitycznych, które będą obowiązywały od 2022 r. Zmiana organizacji laboratoriów pozwoli ograniczyć koszty akredytacji z ok. 58 mln zł do 19,5 mln, a ich utrzymania z 27 mln zł do 9 mln zł rocznie.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: Sejm RP, PAP

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników