poniedziałek, 15 lipca, 2024
spot_img

8 państw wspólnie walczy o wzmocnienie finansowania WPR i wyrównanie dopłat bezpośrednich

spot_img

24 lutego br. ministrowie rolnictwa: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Węgier podpisali w Warszawie deklarację w sprawie wzmocnienia finansowania Wspólnej Polityki Rolnej państw członkowskich Unii Europejskiej i działań na rzecz wyrównania płatności bezpośrednich dla rolnictwa.

 

Nowe wyzwania

Pojawiają się  nowe wyzwania, z którymi żaden pojedynczy kraj sobie nie poradzi: wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, zmianami rynku globalnego, problemy głodu na świecie – mówił podczas spotkania polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. – W tych i w wielu innych sprawach Unia Europejska musi być aktywna. Dlatego wyrównanie szans rozwoju jest czynnikiem jeszcze bardziej integrującym Europę.

 

Zapisy deklaracji

W deklaracji wyrażono też m.in. troskę o: rentowność gospodarstw rolnych, potrzeby rolników, atrakcyjność obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój gospodarczy, Zielony Ład, zachowanie zasobów naturalnych i ochronę środowiska

Tak, jak potrzebne jest rolnictwo precyzyjne, tak precyzyjna musi być też polityka rolna – zapewniał sygnatariuszy deklaracji Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski. – Musi ona uwzględniać specyfikę i problemy poszczególnych regionów i państw. Dlatego regionalna dyskusja jest bardzo potrzebna. To ważne uzupełnienie dyskusji dotyczącej całego rolnictwa europejskiego. Rzecz odnosi się do nowej siedmioletniej perspektywy finansowania. Dobrze więc, że wszystkie problemy zostaną teraz szczegółowo wyłożone i omówione. Dobrze też, że dyskusja zmierza w kierunku wzmocnienia budżetu na Wspólną Politykę Rolną. Wiele wskazuje na to, że końcowe decyzje budżetowe będą korzystniejsze niż wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej.

 

Kwestia dopłat

Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Unii Europejskiej są obecnie bardzo zróżnicowane i wynoszą od 200 do 500 euro na hektar. Obowiązujący sposób naliczania dopłat opiera się na parametrach z okresów historycznych, takich jak plon referencyjny czy obsada bydła. Obecnie jednak zmieniają się cele WPR na które powinny być zarezerwowane środki w budżecie UE. Możliwość wyrównania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami UE jest ściśle związana z politycznym kalendarzem prac nad wielkością i kształtem kolejnych, wieloletnich ram finansowych, czyli unijnego budżetu na lata 2021-2027.

 

Dalsze kroki

Podpisana w Warszawie deklaracja zostanie udostępniona przedstawicielom innych państw członkowskich Unii z możliwością poszerzenia liczby podpisów. Sygnatariusze deklaracji oczekują, że będzie ona ważnym punktem odniesienia podczas prac nad WPR i budżetem UE.
Podpisanie deklaracji to efekt wcześniejszych działań rządu RP i ministra rolnictwa.
Ministrowie rolnictwa – sygnatariusze deklaracji – byli gośćmi Prezydenta RP Andrzeja Dudy w warszawskim Pałacu Prezydenckim.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW
Foto: MRiRW

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników