niedziela, 23 czerwca, 2024
spot_img

30 lecie istnienia Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

spot_img

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa obchodzi w tym roku 30 lecie istnienia. Jubileusz placówki zbiega się z zakończeniem termomodernizacji w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu, mieszczącym Centralne Laboratorium. Modernizacja budynku polegała na ociepleniu przegród budowlanych, wymianie okien i drzwi, wymianie opraw oświetleniowych i modernizacji systemu grzewczego. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki pozyskaniu na ten cel wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 891 504, 59 zł. Efekt ekologiczny:

  1. Spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) o 57,22 tony równoważnika CO2/rok.
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 417 GJ /rok.
  3. Oszczędność energii elektrycznej o 15,9 MWh/rok.
  4. Oszczędność energii cieplnej o 359,8 GJ/rok.
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 459,6 GJ/rok.
  6. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) o 127 666 kWh/rok.

Zakończony projekt wpisuje się doskonale w ideę Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020, bowiem Inspekcja, będąc koordynatorem jego obchodów w Polsce, daje dobry przykład, ograniczając zużycie energii oraz poziom emisji, eliminując zagrożenia dla środowiska naturalnego roślin. Urzeczywistnia wiec hasło „Chroniąc rośliny chronisz życie” nie tylko przez swoje cele statutowe, lecz także poprzez warunki prowadzenia działalności.

Centralne Laboratorium stanowiące główną jednostkę diagnostyczną Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, pełni jednocześnie funkcję krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie diagnostyki fitosanitarnej. W strukturze Centralnego Laboratorium funkcjonują trzy pracownie specjalistyczne: Pracownia Diagnostyki Fitosanitarnej, Pracownia Wykrywania i Identyfikacji GMO oraz Pracownia Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin. W 2019 roku w poszczególnych pracowniach przeprowadzono badania: ponad 7,7 tysięcy próbek materiału roślinnego wykonując 11,5 tysiąca analiz pod kątem obecności organizmów szkodliwych dla roślin, ponad 3 tysięcy próbek kukurydzy, soi i rzepaku, wykonując 39, 7 tysięcy analiz pod kątem obecności modyfikacji genetycznych oraz 662 próbki owoców i warzyw (ponad 3,4 tysiąca analiz oraz 194,1 tysiąca oznaczeń) na obecność pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Analizy prowadzone są w oparciu o międzynarodowo uznane procedury, określone prawem Unii Europejskiej, zalecane przez Europejsko-Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO), Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (ISTA) oraz Unijne Laboratorium Referencyjne ds. genetycznie zmodyfikowanej Żywności (Joint Research Centre, Ispra, Włochy).

Potwierdzeniem kompetencji Centralnego Laboratorium, a tym samym wysokiej jakości świadczonych usług jest certyfikat akredytacji przyznany w 2010 roku przez Polskie Centrum Akredytacji. Sprawność realizacji badań i wiarygodność uzyskiwanych wyników ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania właściwego stanu zdrowotnego upraw w kraju oraz bezpieczeństwa fitosanitarnego w wewnętrznym i międzynarodowym obrocie materiałem roślinnym. Zapewnia się to poprzez stałe doskonalenie warunków oraz kompetencji technicznych Laboratorium, dzięki uzupełnianiu specjalistycznego i pomocniczego wyposażenia oraz stałemu dostępowi pracowników do specjalistycznej wiedzy. Wdrażane są nowe techniki i metody badawcze, a tym samym zakres realizowanych usług jest stale poszerzany, tak by zaspokoić potrzeby klienta laboratorium.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), której częścią jest Centralne Laboratorium, na podstawie postanowień prawa międzynarodowego i przepisów krajowych pełni funkcję urzędowej służby ochrony roślin, nadzorującej pod względem fitosanitarnym produkcję, obrót, import oraz eksport roślin, a także produktów roślinnych

Zadaniem PIORiN jest również nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin,
a od tego roku również nawozów. Oprócz funkcji związanych stricte ze zdrowiem i ochroną roślin, Inspekcja wykonuje również zadania służące zapewnieniu jakości materiału siewnego oraz nadzoruje systemy produkcji przyjazne dla środowiska i konsumentów, takie jak integrowana produkcja czy, w pewnym zakresie, rolnictwo ekologiczne. PIORiN kontroluje również przestrzeganie zakazu uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie.

Działalność Inspekcji przyczynia się do lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego w rolnictwie, a także do zapewnienia bezpiecznego obrotu w sektorze rolno-spożywczym.

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x