niedziela, 16 czerwca, 2024
spot_img

2 nowe szkoły pod nadzorem MRiRW. Jaka jest rola szkół resortowych?

spot_img

MRiRW niedawno objęło nadzorem dwie placówki: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie oraz  Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.  Teraz sieć szkół liczy 61 placówek edukacyjnych. Zmiana podległości i prowadzenie szkół przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma zwiększyć ich szansę na dalsze funkcjonowanie w regionie, a także dać możliwość unowocześniania i rozwoju.

Nowe wyzwania

Przed rolniczym szkolnictwem zawodowym stawiane są wciąż nowe wymogi. Wystarczy spojrzeć na nieustanny rozwój techniki i technologii stosowanych w rolnictwie, bezpieczeństwo żywności, zmieniające się wciąż potrzeby konsumentów, wzrost jakości życia na wsi oraz konieczność efektywnego wykorzystania istniejących zasobów rolnictwa. Rosną również potrzeby edukacyjne uczniów, którzy oczekują od szkoły rolniczej wysokiej jakości kształcenia i poradnictwa zawodowego. W tym względzie przejmowane szkoły będą miały za zadanie unowocześnić obszary swojego dotychczasowego funkcjonowania, zarówno pod kątem samej organizacji dydaktyki, właściwego przygotowania kadry pedagogicznej, jak również aktywnego włączenia uczniów i ich rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym pracodawców, w tworzenie nowego wizerunku szkoły.

Zadania nadzoru

Działania MRiRW wobec przejmowanych szkół będą ukierunkowane na modyfikację kształcenia i wprowadzanie zawodów adekwatnych wobec potrzeb rynku pracy oraz unowocześnianie szkolnej bazy dydaktycznej z uwzględnieniem agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego oraz nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa.

Rola szkół resortowych

Celem nadzorowania szkół przez resort jest dążenie do stworzenia centra edukacji rolniczej na terenie powiatu i nie tylko. Szkoły ministerialne obok roli edukacyjnej, mają spełniać ważną funkcję środowiskową i społeczną by mogły stawać się miejscem dla różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, w których uczestniczy społeczność lokalna. Zadaniem jest również rozwijanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczości, aktywności patriotycznej i społecznej, a także wzbudzanie zainteresowania tradycjami, zwyczajami i kulturą wsi polskiej. 

Źródło: MRIRW

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x