Artur Kozera (Rapool Polska) zaprezentował tegoroczne odmiany rzepaku ozimego w doświadczeniu agrotechnicznym z dwoma terminami siewu: optymalnym i opóźnionym. Jak z tegoroczną suszą radzą sobie odmiany rzepaku wysiane w stacji doświadczalnej NPZ-Lembke w Goli? Redakcja magazynu rolniczego Agro Profil udała się na lustrację poletek doświadczalnych (17.04.2020).

Termin siewu rzepaku

Prowadzone w stacji w Goli doświadczenie agrotechniczne dotyczy zastosowanego terminu siewu. Rzepak ozimy na poletkach został wysiany w dwóch terminach: optymalnym i opóźnionym. Termin optymalny – 21 sierpnia i termin opóźniony – 4 września. Dodatkowo na poletkach testowane są różne poziomy nawożenia wiosennego.  Zastosowano 5 dawek wiosennego nawożenia azotem w dawkach: 0, 60, 120, 180, 240 kg N/ha.

Prowadzone badania odbywają się na tle 6 odmian rzepaku ozimego. Pośród wysianych odmian rzepaku znajdują się dostępne w tegorocznej ofercie odmiany Atora F1, Prince F1, Duke F1 i Dominator F1. Łącznie obserwacje prowadzone są na 180 poletkach.

Zestaw RZEPAK

Jak rzepaki radzą sobie z suszą?

Od drugiej połowy marca na polach obserwowany jest problem deficytu wody. Panująca susza z pewnością skutkować będzie redukcją plonu. Jednak negatywne oddziaływanie suszy na plonowanie rzepaku może być zróżnicowane. Rośliny, które są dobrze przygotowane do tych trudnych warunków i wykształciły głęboki system korzeniowy będą sobie z tymi warunkami radziły zdecydowanie lepiej.

Odmiana Atora F1 na poletkach w Goli zbudowała mocny i głęboki system korzeniowy. Rośliny charakteryzują się dużą liczbą rozgałęzień bocznych z wykształconymi kwiatostanami. To cechy szczególnie istotne w przypadku odmian mieszańcowych. Należy pamiętać, że plon rzepaku buduje się przede wszystkim poprzez rozgałęzienia boczne. Stanowią one aż 70% plonu. Pęd główny natomiast buduje tylko 30% plonu – mówi Artur Kozera z Rapool Polska

Gęstość siewu ma znaczenie

W przypadku wysiewu rzepaku trzeba zwrócić szczególną uwagę na gęstość siewu. W zależności od terminu siewu należy przestrzegać podstawowych zasad: jeżeli wysiewamy rzepak w terminie przyśpieszonym to zmniejszamy ilość wysiewu w stosunku do zalecanej normy. Gdy natomiast zasiewy rzepaku się opóźniają to dobrą praktyką jest wysiew większej ilości nasion niż w terminie optymalnym. Zalecana gęstość siewu dla rzepaku to 40-45 roślin na metrze kwadratowym na dobrych stanowiskach.