Ziemniaki Tacja

Ziemniaki jadalne

NAZWA ODMIANY

TACJA

UŻYTKOWOŚĆ

JADALNA

WCZESNOŚĆ

BARDZO WCZESNA

TYP KULINARNY

B

KSZTAŁT

OKRĄGŁOOWALNY

KOLOR MIĄŻSZU

JASNO ŻÓŁTY

KOLOR SKÓRKI

ŻÓŁTY

GŁĘBOKOŚĆ OCZEK

7,7

Ziemniaki Vineta

Plon oraz cechy odpornościowe ziemniaków Tacja

PLON

48,0 wg COBORU

POZIOM SUCHEJ MASY (%)

18,9

SKROBIA (%)

12,2

MĄTWIK

ODPORNA Ro1

WIRUS Y

8

LIŚCIOROZWÓJ

-

PARCH ZWYKŁY

7

HODOWLA W POLSCE

HR ZAMARTE

Odmiana na wczesny zbiór. Ze względu na niskie, silne łęciny dobrze nadaje się do uprawy pod osłonami. Cechuje się ładnym wyglądem bulw oraz wysokim plonem w najwcześniejszym terminie zbioru. Podwyższona odporność na parcha zwykłego. Po osiągnięciu dojrzałości przydatna do mycia i konfekcjonowania. Wierna w plonowaniu.

Agriana