Ziemniaki Malaga

Ziemniaki jadalne

NAZWA ODMIANY

MALAGA

UŻYTKOWOŚĆ

JADALNA

WCZESNOŚĆ

ŚREDNIOWCZESNA

TYP KULINARNY

B

KSZTAŁT

OWALNY

KOLOR MIĄŻSZU

JASNO ŻÓŁTY

KOLOR SKÓRKI

ŻÓŁTY

GŁĘBOKOŚĆ OCZEK

7,5

Plon oraz cechy odpornościowe ziemniaków Malaga

PLON

56,7 wg COBORU

POZIOM SUCHEJ MASY (%)

19,2

SKROBIA (%)

12,3

MĄTWIK

ODPORNA Ro1

WIRUS Y

8

LIŚCIOROZWÓJ

-

PARCH ZWYKŁY

6

HODOWLA W POLSCE

HR ZAMARTE

Dość odporna

Odmiana o wyjątkowo wysokim potencjale plonowania; tworzy kształtne bulwy, o gładkiej skórce. Nadaje się do konfekcjonowania.