Ziemniaki Lord

Ziemniaki jadalne

NAZWA ODMIANY

LORD

UŻYTKOWOŚĆ

JADALNA/SAŁATKOWA

WCZESNOŚĆ

BARDZO WCZESNA

TYP KULINARNY

AB

KSZTAŁT

OKRĄGŁOOWALNY

KOLOR MIĄŻSZU

JASNO ŻÓŁTY

KOLOR SKÓRKI

ŻÓŁTY

GŁĘBOKOŚĆ OCZEK

6,8

Plon oraz cechy odpornościowe ziemniaków Lord

PLON

53,3 wg COBORU

POZIOM SUCHEJ MASY (%)

18,7

SKROBIA (%)

11,8

MĄTWIK

ODPORNA Ro1

WIRUS Y

7

LIŚCIOROZWÓJ

-

PARCH ZWYKŁY

6

HODOWLA W POLSCE

HR ZAMARTE

Czołowe miejsce w repartycji nasiennej w Polsce. Złoty medal targów Polagra 2005. Odmiana odporna na warunki sprzyjające występowaniu wad bulw. Niskie wymagania wodno-glebowe oraz łatwość uprawy predysponują odmianę do uprawy w warunkach niskiej ochrony i nawożenia oraz w gospodarstwach ekologicznych.