Ziemniaki Jurek

Ziemniaki jadalne

NAZWA ODMIANY

JUREK

UŻYTKOWOŚĆ

JADALNA

WCZESNOŚĆ

ŚREDNIOWCZESNA

TYP KULINARNY

B

KSZTAŁT

OKRĄGŁOOWALNY

KOLOR MIĄŻSZU

JASNO ŻÓŁTY

KOLOR SKÓRKI

ŻÓŁTY

GŁĘBOKOŚĆ OCZEK

7,1

Plon oraz cechy odpornościowe ziemniaków Jurek

PLON

55,4 wg COBORU

POZIOM SUCHEJ MASY (%)

18,7

SKROBIA (%)

11,7

MĄTWIK

ODPORNA Ro1

WIRUS Y

8

LIŚCIOROZWÓJ

-

PARCH ZWYKŁY

6

HODOWLA W POLSCE

HR ZAMARTE

Średniowczesna, bardzo plenna, o bardzo dobrym smaku bulw. Nadaje się do uprawy na słabych stanowiskach. Na dobrych stanowiskach ze względu na naturalną skłonność do tworzenia grubych bulw zaleca się zwiększenie gęstości sadzenia o 20% w celu uzyskania optymalnego kalibrażu zbieranego plonu.

Agriana