Ziemniaki Altesse

Ziemniaki jadalne

NAZWA ODMIANY

ALTESSE

UŻYTKOWOŚĆ

SAŁATKOWY / OGÓLNOUŻYTKOWY

WCZESNOŚĆ

WCZESNA

TYP KULINARNY

-

KSZTAŁT

OWALNY

KOLOR MIĄŻSZU

ŻÓŁTY

KOLOR SKÓRKI

ŻÓŁTY

GŁĘBOKOŚĆ OCZEK

7,5

Ziemniaki Owacja

Plon oraz cechy odpornościowe ziemniaków Altesse

PLON

450

POZIOM SUCHEJ MASY (%)

-

SKROBIA (%)

12,6

MĄTWIK

ODPORNE

WIRUS Y

3,5

LIŚCIOROZWÓJ

3,5

PARCH ZWYKŁY

5

HODOWLA W POLSCE

POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP. Z O.O.

Odmiana o bardzo żółtym miąższu, typu sałatkowego na wczesny zbiór. Wysoki plon handlowy. Niska wrażliwość na metrybuzynę. Przydatna do mycia oraz pakowania.

Agriana