niedziela, 7 marca, 2021

Wsparcie dla zadłużonych gospodarstw

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników (i inne podmioty), zainteresowane restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw, do ubiegania się o pomoc w formie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia związanego z działalnością rolniczą (Symbol NP3).

 

Komu i na co?

Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie długów wymagalnych (czyli takich z przekroczonymi terminami spłat – przyp. aut), o charakterze pieniężnym obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

O pożyczkę może wnioskować podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

  1. jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  2. ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333),
  4. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.,
  5. co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
  6. jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.),
  7. znajduje się w trudnej sytuacji.

 

Do 5 milionów złotych

Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na okres 15 lat z rocznym okresem karencji.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i obecnie wynosi 4,98%. Oprocentowanie w całości opłacane jest przez pożyczkobiorcę.
Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 mln zł. Wypłata pożyczki nastąpi na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania.

 

Wkład własny

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który wylicza się na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji, i wynosi co najmniej:

  1. 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy,
  2. 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

 

Jak się ubiegać?

Podstawą do ubiegania się o udzielenie pożyczki jest sporządzenie planu restrukturyzacji, którego realizacja ma doprowadzić do przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne, zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz do spłaty zobowiązań finansowych.
Wzór planu restrukturyzacji opracowany został przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i udostępniono go na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce: web/rolnictwo/pomoc-na-restrukturyzację-zadłużenia-gospodarstw-rolnych

 

Plany i wnioski do WODR

Drugi proceduralny krok to złożenie planu restrukturyzacji zadłużonego gospodarstwa, wraz z wnioskiem o jego akceptację, do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania rolnika albo siedzibę wnioskującego podmiotu) Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR)

Zgodnie z procedurą, Dyrektor WODR ma 30 dni na akceptację wniosku wraz z planem restrukturyzacji (czas ten liczy się od dnia złożenia w/w dokumentacji).

Po uzyskaniu powyższej akceptacji. podmiot prowadzący gospodarstwo rolne winien złożyć w biurze powiatowym ARiMR (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu), zasadniczy wniosek o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Specjalny formularz wniosku

ARiMR jest w trakcie opracowywania formularza wniosku o udzielenie pożyczki. Informacja o jego dostępności oraz możliwości składania wniosków w BP ARiMR zostanie zamieszczona na stronie internetowej Agencji.
Natomiast obecnie potencjalni wnioskodawcy mają czas na przygotowanie planów restrukturyzacji i przedstawienie ich właściwym terytorialnie WODR-om, w celu uzyskania akceptacji.

Szczegółowe Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3) dostępne są na stronie internetowej ARiMR

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR
Fot.: Pixabay

 

ARiMR rozpoczyna współpracę z Państwową Strażą Pożarną

-REKLAMA-
Avatar
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Rynek jaj. Popyt przewyższa podaż, ceny rosną

Miniony tydzień charakteryzował się utrzymaniem trendu wzrostowego cen. Zbliżamy się do okresu świątecznego który jest głównym motorem napędowym popytu co wpływa na wyższe ceny...

W nocy zrobi się cieplej [POGODA]

W nocy na północy, zachodzie, wschodzie i w centrum niebo przykryją chmury z frontu znad Bałtyku. Przyniesie on słabe miejscowe opady śniegu do maksymalnie...

Kolejny tydzień wzrostów na rynku wieprzowiny

1,56 €. Dokładanie na takim poziomie zakończyła się dziś (05.03.2021) aukcja ISN w Niemczech. Po parunastu tygodniach stagnacji w końcu ceny tuczników pną się...

Śledź nas

21,252FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
6,620SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły