Susza, pandemia COVID-19, dotychczasowe problemy z wypełnianiem wniosków, a także przewidywane obecnie z powoływaniem komisji, to powody dla których Rząd przygotował (opublikowany wczoraj), projekt nowych regulacji określających zasady wnioskowania za pośrednictwem aplikacji publicznej o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz sporządzania protokołów z oszacowania szkód.

 

Niezadowolenie rolników

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia:
W sytuacji powtarzającej się suszy zarówno wojewodowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego jak i organizacje rolnicze wnioskowali o usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, wskazując na duże obciążenie komisji powołanych przez wojewodę, które w krótkim czasie nie tylko muszą oszacować powstałe szkody ale również sporządzić protokół. Jednocześnie z uwagi na błędy w protokołach oszacowania szkód dotyczące zarówno powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym jak szacowania szkód w uprawach, w których zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym nie wystąpiła susza, zachodziła konieczność korekt protokołów. Skutkowało to dodatkową pracą komisji, pracowników urzędów wojewódzkich oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jednocześnie niezadowoleniem producentów rolnych.”

 

Problemy z komisjami

Projektodawcy starali się też uwzględnić przewidywane problemy z powoływaniem komisji szacujących szkody, o czym w związku z pandemią koronawirusa już teraz sygnalizują wojewodowie, zgłaszający wnioski o zmianę zasad szacowania szkód. Uwzględniając powyższe, w projekcie rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie nowych regulacji określających zasady ubiegania się o pomoc publiczną w przypadku wystąpienia suszy.

Szacowanie przez aplikację

Przewidziano m.in. umożliwienie producentom rolnym zgłaszania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej aplikacji publicznej, która pozwoli na weryfikację zgłoszeń z zasięgiem KBW (Klimatyczny Bilans Wodny – przyp. red.) i ustalonym poziomemu strat w plonach, a następnie udostępni producentowi rolnemu protokół określający, wysokości szkód w jego gospodarstwie powstałych w wyniku suszy. I na tej podstawie będzie można  ubiegać się o pomoc.

Zdaniem Rządu wprowadzenie publicznej aplikacji pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę powinno znacznie usprawnić proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy m.in. poprzez ograniczenie błędów i skrócić  czas na uzyskanie informacji o wysokości szkód stanowiącej podstawę do ubiegania się o pomoc.

Możliwość uzyskania protokołu oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego, powinno znacznie usprawnić szacowanie szkód i uniezależnić podejmowanie decyzji odnośnie np. zbioru plonów od oczekiwania na komisję, która powinna oszacować szkody.

Projekt dotyczy zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do tematu powrócimy gdy znane będą kolejne decyzje i techniczne szczegóły projektu.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: RM
Foto: Pixabay

Susza i inne klęski – ulgi i umorzenia

 

Spór COPA-COGECA z KE – koronawirus kontra susza