iMETOS VWS

  • Stacje wirtualne istnieją dla każdego punktu na ziemi, dla której meteoblue potrafi uzyskać dane pogodowe.
  • Dane nie są wynikiem faktycznym pomiaru stacji iMETOS, ale składają się z danych symulowanych, obliczonych przez wysoce wiarygodne modele pogodowe meteoblue.
  • W niektórych obszarach, takich jak równiny, obliczone dane są bardzo dokładne z minimalnymi rozbieżnościami do wartości rzeczywistych, takich jak temperatura lub opady. Są to regiony, w których sprawdzają się stacje wirtualne i udowadniają że są ciekawym rozwiązaniem.
  • W przypadkach, gdy teren jest większy złożony lub zróżnicowany rozbieżności od wartości rzeczywistych są niedopuszczalne ponieważ ryzyko jest zbyt wysokie, stacja iMETOS musi zostać zainstalowana.

A jakie są zalety wirtualnej stacji pogodowej?

materiały Meteoblue