W ramach dopłat bezpośrednich za 2017 r. ARiMR wypłaciła już prawie 13 mld zł

 • dodano: 14.05.2018
 • przez: Aleksandra Wieremczuk

Do 10 maja 2018 r w ramach dopłat bezpośrednich za 2017r Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 12,73 mld zł. Część pieniędzy z tej kwoty (9,18 mld zł) zostało wypłacone w formie zaliczek z tytułu płatności, które były wypłacane przez ARiMR na przełomie października i listopada 2017r. Łącznie 1,27 mln rolników otrzymało wtedy pieniądze w wysokości 70% całej kwoty należnych dopłat. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom od 1 grudnia 2017r. Ostateczny termin wypłacenia dopłat mija z dniem 30 czerwca 2018r, a całkowita kwota przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 14,8 mld zł.

Inne dopłaty

Wypłacane są również płatności obszarowe za 2017 r., które finansowane są z budżetu PROW na lata 2014 – 2020. Dotychczas wypłaconych rolnikom w ramach takiego wsparcia zostało 1,07 mld zł w ramach dopłat ONW; 505,27 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych; 165,2 mln zł w ramach rolnictwa ekologicznego oraz 87,63 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Kto pierwszy?

W ramach dopłat jako pierwsi pieniądze otrzymali rolnicy, którzy pochodzą z terenów zniszczonych przez klęski żywiołowe oraz terenów objętych ASF. W 2017 r. zostało złożonych ok 1, 342mln wniosków o przyznanie dopłat, ale zaliczki otrzymali tylko Ci, którzy spełnili wszystkie warunki przyznania płatności.

Wypłacanie zaliczek poprzez ARiMR ruszyło po raz pierwszy w 2016 roku. Jest to świetna forma i bardzo istotna dla rolników, ponieważ pieniądze, które dostaną w okresie jesienno-zimowym mogą przeznaczyć na zakup nawozów, środków ochrony roślin czy maszyn rolniczych po niższych cenach.

Ważne uwagi

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, numery rachunków bankowych są aktualne. Często zdarza się, że rolnicy zmieniają numery rachunku bankowego bądź zupełnie zamykają konta zapominając poinformować o tym ARiMR. W takiej sytuacji pieniądze nie mogą trafić do adresata i wracają do Agencji. Dlatego ARiMR prosi, aby osoby, których dotyczy dana sytuacja dokonały zgłoszenia nowego numeru konta poprzez specjalny formularz “Wniosku o wpis do ewidencji producentów” i przekazanie tego dokumentu do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. JT

Źródło:pixabay.com

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 3/2019
 • Nawożenie mikroelementami
 • Wybieramy drobnonasienne
 • Chwasty w zbożach jarych
 • Bez opon ani rusz
 • Przyszłość w elektryce?
 • Regulację czas zacząć
 • Jak zebrać więcej?
 • Azot w kukurydzy
 • Węże i rury do RSM
Agro Profil magazyn rolniczy nr 3/2019

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2019

AgroTech Kielce 2019

Przeczytaj poprzedni wpis:
Potwierdzone – termin składania wniosków został wydłużony!
Zamknij