W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych występującymi w ostatnim czasie w wielu miejscach w Polsce, deszczami nawalnymi i gradem, niektóre gminy podjęły decyzję o przedłużeniu przyjmowania wniosków o szacowanie strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Przykładem jest tu Janów Podlaski w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, gdzie zgodnie z informacją Wójta Gminy, wnioski o oszacowanie strat składać można w miejscowym Urzędzie Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 roku

Analogiczną decyzję podjął Wójt Gminy Siemień (województwo lubelskie, powiat parczewski), gdzie również termin przyjmowania wniosków o oszacowanie strat również  przedłużono do 17 lipca br.

Inaczej zadecydował natomiast Wójt Gminy Podedwórze (powiat parczewski, województwo lubelskie) który poinformował mieszkańców o przedłużeniu terminu przyjmowania wniosków o oszacowanie strat do 10 lipca br.

Natomiast o wiele wcześniej, bo 8 lipca br. zakończyło się przyjmowanie wniosków w Gminie Chynów (województwo mazowieckie, powiat grójecki).

Rzepak – Poznaj tajniki uprawy (e-book)

Jakie są procedury?

Przypomnijmy, że zgodnie z wytycznymi szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są przez instytucje szacujące o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Natomiast wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którego kopię należy dołączyć do składanego wniosku.

Szczegółowe informacje o składaniu wniosków i odpowiednia dokumentacja dostępna są też na właściwych terenowo wojewódzkich stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Pytajmy w gminach

Warto też, z uwagi na zmienną ostatnio aurę i nasilenie się niekorzystnych zjawisk, upewnić się we własnym Urzędzie Gminy, czy możliwe jest zgłaszanie szkód w opisanym wyżej trybie.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: strony internetowe wymienionych gmin

Nawałnice przeszły przez kraj. Zalane pola! [ZDJĘCIA]

Na zachodzie susza, a na wschodzie plantacje pod wodą