Komisja Europejska, na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego przygotowała decyzję, która pozwoli Polskim rolnikom na skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

Mniejszy zasób pasz

Występująca w tym roku na terenie całego kraju susza, zwłaszcza w okresie maj-czerwiec 2018 r. spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz.

Możliwe będzie uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw. Również wtedy, gdy na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych. Grunty takie będą też uznane za obszary proekologiczne EFA.

Dla kogo odstępstwa?

Z odstępstwa będą mogły skorzystać gospodarstwa, które zostały dotknięte suszą skutkującą stratami w zasobach paszowych dla zwierząt gospodarskich. Ze względu na niekorzystną sytuacje, derogacja ma na celu umożliwienie wypasania zwierząt lub dokonywania zbioru na cele produkcyjne na ugorach.

Źródło: MRiRW


fot. pixabay