środa, 21 października, 2020
- REKLAMA -

SMSR to tylko wskazówka przy ocenie wystąpienia suszy?

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany przepisów w zakresie międzyplonów uznawanych za obszar proekologicznych (EFA), w taki sposób aby w przypadku potwierdzenia suszy na danym obszarze przez System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), było to automatycznie uznawane przez właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako przypadek wystąpienia siły wyższej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 19 maja 2020 r., poinformowało co następuje:

“Zgodnie z opinią przekazaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), który prowadzi SMSR, należy wskazać, że IUNG nie dysponuje wielkościami krytycznymi powodującymi suszę międzyplonów, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich (z 07 lipca 2005 r.) w okresie od 1 lipca do 15 października. Trudność w wykorzystaniu monitoringu suszy do oceny ryzyka i powodzenia uprawy międzyplonu ścierniskowego i ozimego wynika z braku informacji o warunkach wilgotnościowych w okresie ich wegetacji (okres wegetacji wykracza poza prowadzony obecnie monitoring suszy – tj. do końca września). W zależności od doboru gatunków poplony ścierniskowe wymagają od 50 do 100 dni wegetacji. Okres ich wegetacji charakteryzuje się dużą zmiennością warunków meteorologicznych (częstym występowaniu opadów o zasięgu lokalnym), wykorzystaniu w zasiewach poplonów mieszanek o różnych składzie gatunkowym, a tym samym o różnych wymaganiach wilgotnościowych, co powoduje że jest problem z określeniem wartości granicznych klimatycznego bilansu wodnego.

SMSR to tylko wskazówka

Ponadto, odnosząc się do kwestii suszy w okresie wysiewu międzyplonu ścierniskowego, wykonywanego najczęściej po zbiorze plonu głównego (zbóż, rzepaku) w pierwszej połowie sierpnia, IUNG zaznacza, że określenie braku opadów jest bardzo trudne do sprecyzowania z uwagi na fakt, że brak jest dostatecznej wiedzy odnośnie dokładnego określenia długości okresu bezopadowego, powodującego brak wschodów. IUNG w konkluzji swojej opinii stwierdza, że w przypadku braku opadów atmosferycznych System Monitoringu Suszy Rolniczej nie jest w stanie określić precyzyjnie możliwości wschodów przez rośliny, zwłaszcza w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia. Publikowane przez SMSR informacje o warunkach niedoboru wody mogą być jedynie narzędziem pomocnym dla kierownika biura powiatowego ARiMR przy ocenie tych warunków jako przypadek wystąpienia siły wyższej, skutkujące zwolnieniem rolników z zadeklarowanego obowiązku wysiewu międzyplonów lub okrywy zielonej.

 

Kryteria UE

Niezależnie od powyższego MRIRW wskazuje, że w myśl przepisów UE, w sytuacji, gdy rolnik ze względu na suszę nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków wynikających z zazielenienia, np. nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w określonym terminie do 20 sierpnia, to co do zasady jest to przesłanka do potraktowania tej sytuacji jako siły wyższej. Natomiast organem właściwym w sprawie uznania danego przypadku za działanie siły wyższej jest kierownik biura powiatowego ARiMR, do którego zgłasza się przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
Dodatkowo resort rolnictwa zapewnia, że dostrzegając potrzebę reagowania na zmieniające się warunki i okoliczności, na bieżąco monitoruje sytuację i odpowiednio do potrzeb, zasadności i możliwości dokłada wszelkich starań, aby wypracowywać jak najkorzystniejsze rozwiązania dla rolników.

 

Działania Ministerstwa

Jako przykład resort wskazuje lata 2018 i 2019, w których, na wniosek Ministra Rolnictwa, KE wydała decyzje umożliwiające rolnikom skorzystanie z określonych odstępstw w zakresie zazielenienia, w tym w zakresie międzyplonów EFA. W ramach odstępstw możliwe było:

  • wysianie międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast co do zasady obowiązkowej mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin;
  • uznanie za międzyplony w ramach EFA również upraw roślin ozimych uprawianych z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie;
  • skrócenie okresu utrzymania międzyplonu ścierniskowego z 8 do 6 tygodni pod warunkiem wysiania po międzyplonach na tych gruntach roślin ozimych.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KRIR
Foto: Pixabay

 

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Susza na Ukrainie, a w Polsce wizja zimy

Z własnego podwórka wiemy, że pogoda lubi zmienną być i wystarczą niewielkie odchyły opadów i temperatury od normy abyśmy mieli do czynienia...

Niedoceniana rola kobiet w rolnictwie

Rola kobiet w rolnictwie niedoceniana. COPA COGECA z okazji obchodów Dnia Kobiet Wiejskich wskazała kierunki na poprawę sytuacji rolniczek i przedsiębiorczyń.

BREXIT: Brak umowy rolno-spożywczej pogłębia niepewność

Negocjacje dotyczące funkcjonowania łańcucha rolno-spożywczego zmierzają w dobrym kierunku. Jednak nadal brak jasnych informacji na jakiej zasadzie ma funkcjonować umowa między Unią...

Śledź nas

17,238FaniLubię to
350ObserwującyObserwuj
2,230SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

Susza na Ukrainie, a w Polsce wizja zimy

Z własnego podwórka wiemy, że pogoda lubi zmienną być i wystarczą niewielkie odchyły opadów i temperatury od normy abyśmy mieli do czynienia...

Niedoceniana rola kobiet w rolnictwie

Rola kobiet w rolnictwie niedoceniana. COPA COGECA z okazji obchodów Dnia Kobiet Wiejskich wskazała kierunki na poprawę sytuacji rolniczek i przedsiębiorczyń.

BREXIT: Brak umowy rolno-spożywczej pogłębia niepewność

Negocjacje dotyczące funkcjonowania łańcucha rolno-spożywczego zmierzają w dobrym kierunku. Jednak nadal brak jasnych informacji na jakiej zasadzie ma funkcjonować umowa między Unią...

Firma Phosagro dołącza do swojego portfolio dwa nowe produkty

W Polsce nawozy sprzedawane są pod brendem Ultra, w skład których wchodzi kilkanaście produktów. Dzięki wprowadzeniu kolejnych rozwiązań będziemy mogli lepiej sprostać...

Termin stosowania nawozów naturalnych zostanie wydłużony?

W dniu 16 października 2020 r Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z...