Prawdopodobnie do 15 czerwca zostanie przedłużony termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Stosowne rozporządzenie w tej sprawie jest obecnie procedowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest również zielone światło z strony Komisji Europejskiej, więc można liczyć, że termin faktycznie zostanie wydłużony o miesiąc.Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia:

“W związku z wystąpieniem trudności administracyjnych w niektórych państwach członkowskich wynikających ze zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 oraz utrudnień we wdrażaniu w pełni funkcjonalnego tzw. geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności (GSAA), umożliwiającego składanie wniosków drogą elektroniczną, Komisja Europejska zdecydowała o możliwości wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2018 r. i opracowała projekt rozporządzenia wykonawczego wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do ostatecznego terminu składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, ostatecznego terminu zgłaszania zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz ostatecznego terminu składania wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej w 2018 r.”

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12310960/12504654/12504655/dokument339635.pdf

Według najnowszych informacji do 26 kwietnia rolnicy  złożyli przez internet 334,2 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie, do tego dochodzi blisko 431 tys. oświadczeń o braku zmian w wniosku. Daje to łącznie 765 tys. złożonych wniosków spośród grona około 1,3 miliona gospodarstw.

Autor: Dariusz Śmigielski