Praktyki zazielenia- są odstępstwa od obowiązku ich stosowania

 • dodano: 25.04.2018
 • przez: Aleksandra Wieremczuk

Komisja Europejska, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela wydała decyzję, która pozwala rolnikom na skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia, którą jest dywersyfikacja upraw.

Rok 2017 nie był rokiem sprzyjającym rolnikom w siewie ozimin ze względu na ulewne deszcze i powodzie, które wystąpiły w okresie od sierpnia do października. Dotyczy się to także plantacji, które udało się zasiać w optymalnym terminie, ale uległy one zniszczeniu.

W związku z tym gospodarstwa, gdzie udział gruntów ornych, które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin na 2018 r. bądź na których uprawy te zostały utracone w wyniku niekorzystnych warunków (ulewnych deszczy i powodzi) wynosi co najmniej 30% całkowitej powierzchni ozimin w gospodarstwie, będą miały możliwość skorzystać z derogacji. Dotyczy to przede wszystkim małych i średnich gospodarstw. Mniejsze gospodarstwa posiadające od 10 do 30ha gruntów ornych w roku bieżącym, będą zwolnione z obowiązku prowadzenia 2 upraw. W przypadku gospodarstw, które mają od 30 do 150 ha gruntów ornych będą zdeklarowane do posiadania 2 (a nie 3) uprawy.

Decyzja, która została wydana przez Komisję upoważnia do stosowania odstępstw od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazielenienia w roku składania wniosków 2018 r. w Danii, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Finlandii.
W przypadku projektu rozporządzenia Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zmienia rozporządzenie odnośnie szczegółowych warunków i sposobu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do upraw tytoniu został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. | JT

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 12/2018
 • Ścinka drzew po nowemu
 • Nowe odmiany kukurydzy
 • Zakładanie użytków zielonych
 • Centrum dowodzenia w ciągniku i kombajnie
 • Z mechaniczną kurtyną
 • Pofermenty w pole
 • Precyzyjne wapnowanie
 • Ciągniki autonomiczne
 • Potas też wiosną
 • Dalszy wzrost obrotów
Agro Profil magazyn rolniczy nr 12/2018

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2018

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zwiedzaliśmy POM Augustów

Zamknij