Pomoc i wsparcie dla rolników seniorów!

 • dodano: 13.04.2018
 • przez: Aleksandra Wieremczuk

W środę, 11 kwietnia 2018 roku odbyła się w resorcie rolnictwa konferencja, która otwierała pilotażowy Program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”. Obecny na spotkaniu, w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podsekretarz stanu Rafał Romanowski podkreślał, że jest to nowe zadanie przed Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które jest potrzebne w istocie dobra rolników i obszarów wiejskich. Dodał również, że cały czas w Polsce podnosi się kwestia starzejącego społeczeństwa oraz że cały czas są organizowane akcje pod hasłem: ‘Zdrowy i Aktywny Senior”, ale mają one miejsce tylko na obszarach zurbanizowanych.

Cały czas pamięta się o uniwersytetach trzeciego wieku,  o pomocy i wsparciu oraz codziennej rehabilitacji zwłaszcza dla osób starszych, jednak nie zawsze pamięta się o tym dla osób z obszarów wiejskich, dlatego KRUS podejmuje obecne działania, podkreślał wiceminister.

Na czym polega nowy program?

Program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” to wspólne przedsięwzięcie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Dedykowany jest osobom starszym, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu dla rolników. Realizacja programu przewidziana jest do 2020 roku, a jego podstawowe założenia to m.in.:

 • kompleksowa opieka z elementami rehabilitacji w trybie dziennym,
 • kompleksowa rehabilitacja w trybie stacjonarnym,
 • krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

Program powstał w odpowiedzi na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktyki zdrowotnej wśród rolników. Ma to również uwzględnić ryzyko wypadków w rolnictwie, chorób i schorzeń typowych dla wieku podeszłego oraz samą specyfikę pracy rolniczej. Pokładane są również nadzieje, że nowy program przyczyni się także do poprawy systemu zabezpieczenia społecznego, głównie w zakresie opiekuńczo-zdrowotnych aspektów oferty ubezpieczeniowej dla osób starszych z obszarów wiejskich, objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego – dodał na koniec Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński.

Źródło: pixabay.com

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 1/2019
 • Jak przebiegała rozmowa blokujących autostradę A2 rolników z Ministrem Rolnictwa
 • Siarka ważna też w rzepaku
 • Aplikacje w pole cz.2
 • Korekta herbicydowa w rzepaku
 • Wybieramy odmiany jare
 • Strączkowe po trudnym roku
 • Uprawa kukurydzy z aptekarską precyzją
 • Przegląd rozsiewaczy
 • Elektorherbicdy – szansa czy alternatywa
 • Wagoworkownice do warzyw
 • Jaka sprężarka do warsztatu
 • Sadzeniaki na kubeczku
Agro Profil magazyn rolniczy nr 1/2019

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2019

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wzrosły ceny zbóż

Zamknij