Za nami 100 dni urzędowania ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Na konferencji minister podsumował ten okres i przedstawił wszystkie podejmowane przez niego działania.

 

Co najważniejsze?

Do najważniejszych podejmowanych przez ministra działań zaliczone zostało m.in:

  • zwiększony zwrot części akcyzy zawartej w paliwie używanym w tej dziedzinie gospodarki z 86 l/ha do 100 l/ha oraz po raz pierwszy też wsparcie to zostało przydzielone producentom bydła – 30 litrów na 1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową.
  • podpisanie „Programu dla polskiego ziemniaka”, który ma na celu jest stopniowe wykluczenie głównego problemu jakim jest bakterioza
  • nowy system rejestracji i identyfikacji zwierząt, który 29 września br. został oddany do użytkowania przez rolników
  • zmiany w przepisach dotyczących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, przez co każdy będzie mógł anonimowo zgłosić takie działania
  • zwiększenie kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zarówno w zakresie nie tylko jakości produktów, ale także ich prawidłowego oznakowania
  • rozwijanie produkcji zwierząt z polskim białkiem na czele, co pozwoli uwalniać się stopniowo od importowanego białka sojowego

Co z pomocą suszową?

Minister podkreślał, że co było możliwe zostało zmienione – do powierzchni ubezpieczeniowej nie są wliczane łąki i pastwiska, a na pomoc dla rolników przeznaczono rekordową kwotę w wysokości 1,5 mld zł. Wszyscy rolnicy otrzymają pomoc, ale minister Ardanowski dodał, że do tego niezbędne są protokoły, ponieważ pieniądze wydawane są pieniądze z budżetu krajowego. Obecnie wpłynęło do ponad 106 tys. wniosków o wsparcie.

Walka z ASF

Jak podkreślał minister, ASF jest już chorobą światową. W naszym kraju udaje się ją utrzymać na wąskim pasie wzdłuż wschodniej granicy i dlatego pojawiły się szanse na uwolnienie kolejnych gmin z restrykcji związanych z obszarami z ograniczeniami. Minister dodał również, że już coraz lepiej układa się praca z myśliwymi i zwrócił uwagę na inicjatywy dotyczące bioasekuracji.

Warzywa i owoce

Załamanie rynku jabłek sprawił tegoroczny urodzaj, dlatego minister Ardanowski zapowiedział zdjęcie z rynku pół miliona jabłek przemysłowych i przerobienie ich na koncentrat, który następnie zostanie wyeksportowany. Podkreślił, że jabłka będą skupowane przez podmiot skupowy po 25 groszy za kilogram, a zapłata rolnikom będzie przekazana w ciągu kilku dni.

źródło, fot. MRiRW