Pieniądze na zalesianie

 • dodano: 09.05.2018
 • przez: Aleksandra Wieremczuk

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przeprowadzała nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie. Jest to jedna z trzech form pomocy mająca na celu rozwój obszarów leśnych, ponieważ rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii: wspomniane wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej.

Rolnik, który chce otrzymać pomoc na założenie lasu musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy na zalesienie do końca lipca, natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej może i powinien składać w kolejnych latach począwszy od 2019 r.

W zależności od typu nasadzenia (las liściasty / iglasty) oraz terenu, stawka jednorazowego wsparcia na zalesienie 1 ha waha się w granicach 4 984- 7624 zł. Kwota ta może zostać powiększona o koszty związane z zabezpieczeniem drzewek palikami (1 132 zł/ha) lub koszty ogrodzenia siatką (8,82 zł/mb).

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biur powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wsparcie na zalesienie jest jednorazową, zryczałtowaną płatnością z tytułu poniesionych kosztów wykonania nasadzeń oraz ewentualnego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek trzema palikami. Pomoc na zalesienie wypłacaną w pierwszym roku zalesienia, a może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania.

Z środków na zalesianie mogą skorzystać rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Autor: Dariusz Śmigielski

 

W bieżącymnumerze 6/2018

 • Niemile widziani goście w kukurydzy
 • Rzepak gotowy do zbioru
 • Potęga glifosatu
 • Do tańca i do… ciężkiej roboty
 • Wilgotność pod kontrolą
 • Kiedy nabór na młodych rolników?
 • Od koszenia po prasoowijanie
 • Żniwna szkoła
 • Litewskie zboże w silosach BIN
 • Mistrz oszczędności i wydajności
Agro Profil magazyn rolniczy nr 6/2018

Zapisz się do naszego newslettera