Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 2019/624 dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży – znowelizowane zostały krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności odnoszące się do uboju z konieczności.

Przedubojowe badanie zwierząt

Nowe przepisy zawierają wymóg przeprowadzenia badania przedubojowego zwierząt poddawanych ubojowi z konieczności przez urzędowego lekarza weterynarii – zamiast jak dotychczas przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki. W związku z tym, tuszom i narządom wewnętrznym zwierząt poddanych ubojowi z konieczności powinno towarzyszyć do rzeźni (oprócz oświadczenia podmiotu, którego zwierzę zostało poddane takiemu ubojowi) także świadectwo urzędowe, wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast dotychczasowego zaświadczenia.

MRiRW opracowało i opublikowało na swojej internetowej stronie praktyczne wskazówki dla rolników, w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. Zainteresowani znajdą tam także aktualny wykaz rzeźni na terenie Polski, które spełniają wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią jak również nowe wzory o obowiązujących dokumentów.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW, KRIR
Fot.: Pixabay