W odpowiedzi na liczne sygnały rolników z powiatów: prudnickiego i kędzierzyńsko-kozielskiego w sprawie strat w uprawach spowodowanych przez nadmierny rozrost (plagę), gryzoni polnych, Izba Rolnicza w Opolu wystosowała pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Opolskiego i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu. IR w Opolu wnioskuje o wsparcie rolników w walce z gryzoniami, o uznanie powyższych rejonów za dotknięte klęską, a także o ujęcie takiego ryzyka w Ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 poz. 477). Z uwagi na to, że problem dotyka najżyźniejszych obszarów rolnych, Izba Rolnicza w Opolu szacuje, że skutki plagi gryzoni będą większe od skutków suszy.

 

Tylko głęboka orka

Z informacji przekazanych nam przez IR w Opolu wynika, że próby pozbycia się gryzoni za pomocą ziarna zaprawionego trucizną nie przyniosły zadawalających efektów. Stwierdzono, że szkodniki wolą młode, świeże rośliny uprawne. Zapewne skuteczne byłyby opryski chemiczne, ale te są zabronione z uwagi na szkodliwość dla innych gatunków zamieszkujących pola uprawne. Eksperci ale i sami rolnicy zalecają stosowanie głębokiej orki, która pozwala zmniejszyć liczbę szkodników na polach przez niszczenie ich nor.

 

Zniesienie obowiązku zazielenienia

Izba Rolnicza w Opolu wniosła też o zmianę przepisów dotyczących obowiązku zazielenienia i zniesienie konieczności stosowania poplonów w ramach EFA na obszarach dotkniętych plagą. Pozwoliłby to na zmniejszenie bazy żerowej gryzoni i na zmniejszenie ich populacji.

Problemem bezorkowe uprawy?

IR w Opolu zauważa też, że problem jest narastający i dotyczy coraz większej liczby gospodarstw, a ekspansja gryzoni jest coraz bardziej dotkliwa. Gryzoniom sprzyja nie tylko duża i całoroczna dostępność pokarmu, ale też warunki pogodowe z brakiem mroźnych zim na czele.
U źródeł problemu leżą także nowe trendy w agrotechnice i stosowanie upraw bezorkowych.
Dodamy, że wniosek IR w Opolu poparły organizacje okołorolnicze zrzeszone w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny, a także Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: IR w Opolu
Foto: Pixabay