Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”.

Kto może uczestniczyć?

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i słuchaczy szkół rolniczych. Warunkiem udziału w Konkursie jest wiek poniżej 24 lat, a także posiadanie pełnoprawnego statusu ucznia lub studenta.
Ważna jest również znajomość zagadnień związanych z pracą w gospodarstwie rolnym i kreatywne podejście do sposobu prezentacji tematu.

Zasady Konkursu

Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, nawiązującego  do „7 Złotych Zasad Wizji Zero” – międzynarodowej kampanii społecznej służącej  minimalizowaniu ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym:

„7 Złotych Zasad” ujęto w następujące punkty: „Przejmij inicjatywę – zaangażuj się”, „Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko”, „Zdefiniuj cele – stwórz program”, „Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany”,  „Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy”, „Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie” oraz „Daj dobry przykład i motywuj innych”.
Celem Konkursu jest promocja wiedzy i zachowań zmniejszających ryzyko wypadków podczas rolniczych prac, szczególnie wśród osób, które w najbliższym czasie zawodowo zwiążą się z rolnictwem.

Termin składania prac

Konkursowe prace należy składać w terminie od 2 września do 3 października 2019 r. Szczegółowy regulamin Konkursu zostanie ogłoszony na stronie www.krus.gov.pl  oraz w portalu społecznościowym Facebook.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Tekst Przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.krus.gov.pl
Ilustracja: www.krus.gov.pl