wtorek, 9 marca, 2021

Komunikat KSC w sprawie wyników badań polaryzacji buraków cukrowych

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Zgodnie z umowami kontraktacji podpisanymi przez Krajową Spółką Cukrową S.A. (dalej KSC lub Spółka) z Plantatorami buraka cukrowego, ocena jakościowa i odbiór buraków od plantatorów prowadzona jest w oparciu o ”Instrukcję odbioru buraków cukrowych” uzgodnioną z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Zgodnie z zapisami ww. dokumentów zawartość cukru w burakach badana jest na podstawie prób pobranych losowo w miejscu odbioru buraków, czyli na placu fabrycznym cukrowni. Zasada dotycząca miejsca odbioru buraków jako miejsca pobierania prób oraz badania zawartości cukru przy użyciu metody polarymetrycznej w laboratorium cukrowni  jest zgodna z par. 6 Porozumienia branżowego zawartego pomiędzy Spółką a Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy Spółce oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), które jest aktem prawnym regulującym rynek cukru i buraków cukrowych w Polsce. 

Badanie zawartości cukru w burakach cukrowych w miejscu odbioru jest zgodną z prawem zasadą obowiązującą w KSC, znajdującą swoje potwierdzenie w postanowieniach Krajowego Porozumienia Branżowegoporozumienia branżowego obowiązującego w KSC oraz umów kontraktacji zawieranych przez Spółkę z Plantatorami.Oznaczanie zawartości cukru buraczanego (sacharozy) w burakach cukrowych w Cukrowniach KSC prowadzone jest w laboratoriach surowcowych na automatycznych liniach oceny w oparciu o polarymetryczną metodę zatwierdzoną przez ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis), tj. międzynarodową organizację powołaną w celu standaryzacji cukrowniczych metod analitycznych) GS6-3 (1994) – „Oznaczanie polaryzacji buraka cukrowego metodą zimnej dygestii wodnej z klarowaniem siarczanem glinu”. Metoda polarymetryczna jest od wielu lat powszechnie stosowana do oznaczania polaryzacji buraków cukrowych w laboratoriach innych cukrowni w Europie. Plantator podpisując umowę kontraktacji buraków akceptuje przedstawioną powyżej metodę oznaczania zawartości cukru w burakach. Ponadto wskazujemy, że w Polsce nie ma innej metody badania zawartości cukru w burakach cukrowych, wiążącej Strony umów kontraktacji niż opisana powyżej.Zgodnie z obowiązującą w Spółce Instrukcją odbioru buraków cukrowych próby w laboratoriach surowcowych Oddziałów KSC S.A. pobiera się losowo, w ilości reprezentatywnej dla dostarczonej partii surowca. Pobrana w sposób losowy do analiz próba korzeni buraków cukrowych nie może być mniejsza niż 20 kg, celem zapewnienia reprezentatywności próby. Analizy korzeni w laboratoriach surowcowych Spółki wykonywane są bezpośrednio po pobraniu próby.

Mając na uwadze dobrą współpracę KSC z Plantatorami oraz odpowiadając na pojawiające się w bieżącym roku oczekiwania ze strony Plantatorów, w dniach 18-20 listopada 2020 r. we wszystkich Oddziałach KSC przy współudziale upoważnionych Plantatorów  przeprowadzono badania sprawdzające  polaryzację buraków cukrowych dostarczanych do KSC w 2020 roku w dwóch niezależnych laboratoriach, tj. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie oraz Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie. Analizy wykonano zgodnie z zasadami obowiązującymi przy badaniach sprawdzających, tj. z jednej miazgi pobranej próby, zamrożonej natychmiast po przygotowaniu. Badania sprawdzające wykonano w ciągu dwóch dni od pobrania prób, które dostarczono w stanie zamrożonym do niezależnych laboratoriów. Wykonane badania sprawdzające potwierdziły poprawność wykonywanych analiz zawartości cukru w burakach we wszystkich laboratoriach surowcowych Oddziałów Spółki. Nadmieniamy, że szczegółowe wyniki badań porównawczych przedstawiono Plantatorom.

Podsumowując powyższe, podkreślamy, że porównywanie wyników polaryzacji korzeni buraka cukrowego jest możliwe jedynie w przypadku analizowania tego samego materiału badawczego (miazgi korzeni) według tej samej metody analitycznej. KSC jednoznacznie stwierdza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami dotyczącymi badania polaryzacji buraków cukrowych,  a także umowami kontraktacji zawartymi z Plantatorami buraka cukrowego  i w żadnym przypadku nie działa na niekorzyść Plantatorów wpływając w jakikolwiek sposób na wyniki badań polaryzacji buraków cukrowych. Stosowane przez Spółkę metody badań polaryzacji buraków cukrowych od lat przebiegają według tych samych zasad, a ich poprawność nigdy nie była kwestionowana przez organy kontrolne. Dlatego też wszelkie sugestie o nieuczciwości działań Spółki wobec najważniejszych partnerów, jakimi dla KSC są Plantatorzy buraka cukrowego są bezpodstawne i godzą w dobre imię Spółki. 

Mamy nadzieję, że trudne warunki pogodowe oraz nasilona inwazja chorób grzybowych, jakie wystąpiły w okresie wegetacji i zbioru korzeni buraka cukrowego w roku 2020, nie powtórzą się w przyszłości, a uprawa buraka cukrowego będzie uprawą przynoszącą satysfakcję Plantatorom. 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2021 wszystkim Plantatorom życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Źródło: informacja prasowa

-REKLAMA-
Avatar
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Dodaj odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Podobne artykuły

ARiMR wzywa do uzupełnień dokumentacji!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi rolników o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym szczególnie niezbędnych opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji...

W ciągu dnia pogodnie [POGODA]

Po zachodzie słońca chmury będą się bardzo szybko rozpraszać. Wiatr osłabnie a to oznacza duży spadek temperatury. Nad ranem między Suwałkami a Kętrzynem może...

Internetowe urzędy dla rolnika

Cyfrowe "paszporty" żywności, System satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR) i Cyfrowa transformacja administracji 2.0 (w tym platforma eRolnik)  – to systemy wdrażane przez Ministerstwo Rolnictwa...

Śledź nas

21,298FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
6,860SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły