niedziela, 20 czerwca, 2021

Kilkuprocentowe odbicie w górę cen zbóż i kompleksu sojowego

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Drugi tydzień września (7-14.09.2019) przyniósł kilkuprocentowe odbicie w górę cen zbóż i kompleksu sojowego po tym jak Amerykanie we wrześniowej prognozie (z 12 września) zmniejszyli swoje oczekiwania krajowych zbiorów kukurydzy i soi. Konsekwencją tego było lekkie pogorszenie bilansów globalnych obu upraw i wzrost notowań giełdowych. Korekta w dół dotyczyła też zbiorów pszenicy u kilku głównych producentów i eksporterów (wynikająca z suszy w Australii, Kazachstanie, Rosji), co wsparło wzrost notowań giełdowych pszenicy. Jednak w odróżnieniu od kukurydzy i soi, światowe zbiory i zapasy pszenicy powinny być w tym sezonie rekordowe. Nadal szansę na rekord ma tegoroczna produkcja pszenicy i kukurydzy u naszego wschodniego sąsiada, czyli na Ukrainie.

Zapowiada się, że podaż zbóż i soi na globalnym rynku pozostanie do końca sezonu duża, a konkurencja na rynku eksportowym bardzo silna. Ostatnie zwyżki notowań zbóż powinny mieć zatem ograniczony zasięg. Przypominam, że unijne zbiory pszenicy były w tym roku dobre, a francuska produkcja zbliżyła się do rekordu. Ciągle dobrze, w skali całej UE, zapowiadają się również tegoroczne zbiory kukurydzy.

Zgoła inaczej wygląda sytuacja na rynku rzepaku. Notowania kontraktu w Paryżu rosną systematycznie od marca tego roku. Już wtedy było wiadomo, że unijne zbiory będą przynajmniej słabe ze względu na mniejszy areał zasiewów odmian ozimych. W kolejnych miesiącach szacunki zbiorów rzepaku w UE już tylko malały i wspierały wyższe notowania. Ze względu na deficyt opadów w czasie siewów słabe prognozy dotyczą także kolejnego sezonu w UE, na Ukrainie, ale też w Australii. Powinno to podtrzymywać wzrost notowań rzepaku w przyszłości.

W poniedziałek 16.09.19 rzepak wspiął się na 13-miesięczne maksima korzystając z 10% odbicia na rynku ropy.

Zmiany okresowe notowań kontraktów na zboża i oleiste:

Skrót wrześniowych prognoz USDA:

W czwartek (12-09-2019) Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował swoje comiesięczne szacunki podaży i popytu. Najnowsze dane pokazały mniejsze niż w sierpniu prognozy plonowania kukurydzy i soi. Korekta w dół szacowanej wydajności kukurydzy w USA została obniżona do 168,2 buszli na akr, w porównaniu z 169,5 szacowanej w zeszłym miesiącu. Korekta w dół plonowania soi spadła do 47,9 buszli na akr, w porównaniu z 48,5 szacowanymi w sierpniu. W obu przypadkach wydajność pozostaje powyżej oczekiwań analityków. Mniejsze wydajności przełożyły się na cięcie oczekiwanych zbiorów obu upraw w USA.

Kukurydza – USA

Oczekiwana produkcja kukurydzy w USA w tym roku została zmniejszona o 2,5 mln ton (m/m) do 350,5 mln ton (za sprawą mniejszego plonowania). Mniejsza produkcja została z nawiązką zrekompensowana w bilansie krajowym przez 2,2 milionowy wzrost zapasów początkowych i mniejsze zużycie na etanol. W konsekwencji najnowszych zmian podniesiono minimalnie (+0,22 mln ton – m/m) zapasy końcowe kukurydzy w USA, do 55,6 mln ton.  W skali roku oznaczać to będzie jednak redukcję amerykańskich zapasów kukurydzy o 10,5%.

Kukurydza – Świat

Korekta w dół (od sierpnia) zbiorów w USA (-2,6 mln ton) i na Ukrainie (-0,5 mln ton, do ciągle rekordowych 36 mln ton) skutkowała obniżeniem światowej produkcji kukurydzy do 1.104,9 mln ton (-3,4 mln ton od sierpnia). Spadek produkcji został w dużej części zrekompensowany przez blisko 1 milionowy wzrost zapasów początkowych i podobne zmniejszenie konsumpcji. Stąd globalne zapasy końcowe kukurydzy w tym sezonie przycięto o tylko 1,5 mln ton (w stosunku do sierpnia), do 306,3 mln ton.

Kolejny sezon z konsumpcją znacznie przewyższającą zbiory powinien sprawić, że światowe zapasy kukurydzy na koniec sezonu 2019/20 spadną w skali roku o 23,3 mln ton (-7,1%). 

Soja – USA

Zbiory soi w USA prognozowane są w połowie września na skromne 98,9 mln ton (-1,3 mln ton od sierpnia), co oznacza spadek o 1/5 w skali roku. Obok cięcia produkcji USDA skorygował też w dół zapasy początkowe soi (-1,8 mln ton), a to przy pozostawieniu na niezmienionym poziomie pozostałych pozycji bilansu przełożyło się na obniżenie (m/m) zapasów końcowych o 3,1 mln ton, do 17,4 mln ton. Jeśli prognoza się sprawdzi, to zapasy soi w USA obniżą się na koniec tego sezonu aż o 36,3% – licząc rok do roku.

Soja – Świat

Negatywne zmiany prognoz w USA wpłynęły na pogorszenie globalnego bilansu soi. Światowa produkcja nasion została obniżona o tylko 0,4 mln ton, do 341,4 mln ton (dzięki korekcie w górę zbiorów w Chinach i u kilku małych producentów). Dodatkowo o 2,1 mln ton obniżono zapasy początkowe, tylko w części zrekompensowane 0,9 milionowym cięciem globalne zużycia. Globalne zużycie soi przewyższy produkcję, ponieważ szacowane jest na rekordowe 353,4 mln ton (-0,9 mln ton m/m). Stąd zapasy końcowe w sezonie 2019/20 obniżono (od sierpnia) o 2,6 mln ton, do 99,2 mln ton. Oznacza to spadek o 11,8% – licząc rok do roku.

 

Pszenica – USA

Najważniejsze dane liczbowe – wrześniowej prognozy USDA na sezon 2019/20 (w mln ton):

 

 1. Globalna produkcja przewyższy konsumpcję – oznacza to wzrost zapasów:

– Pszenica: produkcja = rekordowe 765,5 / zużycie =756,3 / zapasy = rekordowe 286,5 (+3,3% – rok do roku).

 

 1. Światowa konsumpcja przewyższa produkcję – oznacza to spadek zapasów:

– Kukurydza: produkcja = 1.004,9 / zużycie = 1.128,2 / zapasy = 306,3 (-7,1% – rok do roku);

– Soja: produkcja = 341,4 / zużycie = 353,4 / zapasy = 99,2 (-11,8% – rok do roku).

Amerykanie nie dokonali zmian w krajowym bilansie pszenicy. Podobnie jak w sierpniu zbiory w USA szacowane są na bardzo dobrym poziomie 53,9 mln ton (+5,1% r/r). Krajowe zużycie to tylko 32,6 mln ton, a eksport powinien wynieść 26,5 mln ton. Zapasy końcowe pszenicy spadną minimalnie rok do roku, do olbrzymiego poziomu 27,6 mln ton (77,5% krajowej konsumpcji).

Pszenica – Świat

Globalna produkcja pszenicy w tym sezonie szacowana jest na rekordowe 765,5 mln ton (+4,8% r/r). W stosunku do sierpnia obniżono oczekiwane zbiory o 2,5 mln ton, ale podniesiono o 1,8 mln ton zapasy początkowe pszenicy i obniżono oprawie 2 mln ton konsumpcję. Stąd oczekiwane na koniec tego sezonu zapasy zostały podniesione (+1,1 mln ton od sierpnia) do rekordowych 286,5 mln ton. Oznacza to wzrost zapasów pszenicy (rok do roku) o kolejne 9,3 mln on (+3,3%).

Amerykanie skorygowali w dół szacunki produkcji pszenicy u kilku dużych producentów. Największe cięcie (z 13 do 11,5 mln ton) dotyczy Kazachstanu. O 2 mln ton (do 19 mln ton) obniżono prognozę zbiorów w Australii. Półmilionowa korekta w dół dotyczy Rosji (do 72,5 mln ton) i Ukrainy (do nadal rekordowych 28,7 mln ton).

Korekta w górę zbiorów pszenicy dotyczyła Unii Europejskiej (ze 150, do 151 mln ton). Jednocześnie podniesiono też unijny eksport tego zboża z 26,5 do 27,5 mln ton. W podobnym zakresie (+1 mln ton) zwiększono szacunki zbiorów w Indiach (do 102,2 mln ton).

Najważniejsze dane liczbowe – wrześniowej prognozy USDA na sezon 2019/20 (w mln ton):

 1. Globalna produkcja przewyższy konsumpcję – oznacza to wzrost zapasów:

– Pszenica: produkcja = rekordowe 765,5 / zużycie =756,3 / zapasy = rekordowe 286,5 (+3,3% – rok do roku).

 1. Światowa konsumpcja przewyższa produkcję – oznacza to spadek zapasów:

– Kukurydza: produkcja = 1.004,9 / zużycie = 1.128,2 / zapasy = 306,3 (-7,1% – rok do roku);

– Soja: produkcja = 341,4 / zużycie = 353,4 / zapasy = 99,2 (-11,8% – rok do roku).

RYNEK PALIW

W połowie września za ON i benzynę 95-oktanową płacimy średnio poniżej 5 zł/l

W drugiej dekadzie września ceny detaliczne paliw ustabilizowały się na najniższych od wielu miesięcy poziomach.  Średnia cena PB-95 spadła do 4,99 zł/l, a za litr 98-oktanowej benzyny trzeba zapłacić średnio 5,34 zł. Olej napędowy symbolicznie podrożał, ale i tak jego cen średnia utrzymuje się nieco poniżej 5 zł/litr. W tym czasie ceny hurtowe benzyny 95 nadal spadały, pozwalając na wzrost marży osiąganej przez stacje paliw. Złą wiadomością dla użytkowników diesli jest systematyczny wzrost cen tego paliwa w cennikach hurtowych. W chwili pisania komentarza przekraczały one o kilkanaście groszy na litrze cenę najpopularniejszej z benzyn i co ciekawe były wyższe od średniej ceny na stacjach paliw.

W poniedziałek 16 września doszło do skokowych wzrostów notowań ropy po sobotnich zamachach terrorystycznych na pola naftowe i rafinerie w Arabii Saudyjskiej. Przełoży się to zapewne na wyższe ceny na krajowym rynku paliw.

Ceny średnie paliw w detalu: 11-09-2019 / zmiana tygodniowa (według portalu e-petrol.pl):

 • Pb98: 5,34 zł/l (0 gr/l);
  • Pb95: 4,99 zł/l (0 gr/l);
  • ON: 4,99 zł/l (+2 gr/l);
  • LPG: 1,98 zł/l (+2 gr/l).

Średnia marża stacji paliw na 1 litrze Pb95 wyniosła:

 • 2017 r: 17 groszy,
 • 2018 r: 20 groszy,
 • 2019 r: 20 groszy, w tym tygodniu (37) marża sięga także 20 groszy.

Średnia marża na 1 litrze ON wyniosła:

 • 2017 r: 13 groszy,
 • 2018 r: 9 groszy,
 • 2019 r: 14 groszy, ale w tym tygodniu (37) marża jest ujemna na poziomie -7 groszy.

Obliczono na podstawie cen publikowanych przez PKN Orlen (ceny hurtowe) i e-Petrol (ceny średnie na stacjach paliw)

 

Zmiany cen paliw w skali roku:

ZMIANY CEN ŚREDNICH PALIW W HURCIE (PKN-Orlen) i DETALU:

Średnia marża stacji paliw w ujęciu tygodniowym (PKN Orlen, w cenie jest VAT):

-REKLAMA-
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Nasz eksport zbóż poza UE zbliżył się do rekordu z poprzedniego sezonu

Od początku sezonu 2020/21 eksport wszystkich zbóż z Polski (poza UE) wynosi 3,34 mln ton i jest o 3% większy w stosunku do analogicznego...

W nocy na zachodzie i północy powyżej 20 stopni [POGODA]

Dziś wieczorem największa szansa na burze jest w rejonie Świnoujścia, Dziwnowa- tu już teraz wiadomo, że popada niemalże na pewno. W nocy wszystkie opady...

Krajowe Dni Pola i AGRO-TECH 2021 w Minikowie wystartowały!

Krajowe Dni Pola 2021 ponownie wróciły do Minikowa. Dziś oficjalnie wystartowała ta największa impreza polowa prezentująca ponad 500 odmian roślin uprawnych wysianych na poletkach...

Śledź nas

22,339FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
7,790SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły