Już od piątku możesz składać powiadomienia o wycofaniu owoców z rynku

 • dodano: 05.04.2018
 • przez: Aleksandra Wieremczuk

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.82), Prezes ARiMR informuje, iż w zakresie owoców, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów pozostała do wykorzystania ilość:

 • 1 999 763 kg jabłek i gruszek,
 • 374 960 kg śliwek,
 • 510 000 kg brzoskwiń.

Podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. grup owoców do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania albo siedzibę. Termin to najpóźniej 7 dni przed dniem, na który zaplanowane zostało przeprowadzenia operacji.

Powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie wszyscy zainteresowani wsparciem producenci mogą składać w dniach i godzinach pracy poszczególnych OR ARiMR, tj. od dnia 6 kwietnia 2018 r. (piątek).

Z uwagi na to, że dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR to powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia musi być zrealizowana zgodnie RDK (UE) nr 2017/1165, czyli zakończyć się do dnia 30 czerwca 2018 r.

W dniu, w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Prezes ARiMR ogłosi na stronie internetowej Agencji informację o:

 1. zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień;
 2. wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych w tym dniu.

Bardzo ważne jest również to, że jeśli zgłoszone ilości produktów, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy owoców, wówczas dla tej grupy współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00. Związane jest to z tym, że żadna ilość produktów z tej grupy owoców nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 82).
Źródło: ARiMR

 

Źródło: pixabay.com

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 11/2018
 • Co powinieneś wiedzieć o potasie?
 • Kanianka – stary nowy pasożyt
 • Dlaczego łan wylega?
 • Siej dobrze dobrane odmiany
 • Gnojowicy nie za dużo!
 • Jak będziemy zwalczać chwasty w 2050 roku?
 • 100 ha na jednym zbiorniku?
 • Testy polowe Zetora
 • Agregaty do siewu w systemie uproszczonym
 • Adaptery sercem rozrzutnika
Agro Profil magazyn rolniczy nr 11/2018
Zapisz się do naszego newslettera
Skontaktuj się z nami

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2018

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowy insektycyd i fungicyd od Innvigo

Zamknij