2% dopłaty do oprocentowania przez 12 miesięcy oraz gwarancje spłaty kredytów w maksymalnych okresach:   

– 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego;

– 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego
i możliwość ich udzielania rolnikom do 31 grudnia 2020 r.,
To efekty podpisanego dziś przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego aneksu do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych.

 

Dla producentów rolno-spożywczych

Na podstawie powyższego aneksu banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (lista banków korespondentów BGK dostępna na stronie instytucji – przyp. red.) będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym i podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności, oprócz stosowania 2% dopłat do ich oprocentowania, będą miały gwarancję spłaty.
Dopłaty do oprocentowania i gwarancje spłaty kredytów obrotowych finansowane będą z Funduszu Gwarancji Rolnych, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dopłaty do oprocentowania kredytów w wysokości 2% będą stosowane przez 12 miesięcy od podpisania umowy kredytowej. W dalszych okresach spłaty kredytu pełne oprocentowanie będzie płacone przez kredytobiorcę.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRIRW

Preferencyjne kredyty dla rolników