W związku z tegoroczną suszą Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie z wymogu wysiewu poplonów w ramach praktyki zazielenienia na obszarach objętych suszą rolniczą.

W warunkach suszy poplony nie spełniają swojego zadania. Dodatkowo w wyniku braku wody wschody są utrudnione. Należy pamiętać, że  nawet minimalna uprawa gleby powoduje jej przesuszanie.

Wysiew poplonów w takich warunkach generuje jedynie dodatkowe koszty.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) w najnowszym komunikacie stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terenie kraju. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego za okres 21V – 20 VII była ujemna i wynosiła -133 mm.

Szczegółowe raporty z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dostępne są na stronie IUNG.

 

źródło: KRIR