Jak informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki, w piątek 8 maja br. rozpoczęły się badania trzody chlewnej w strefach objętych obostrzeniami wynikającymi z rozporządzenia wojewody wielkopolskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego i szamotulskiego. Działania inspekcji weterynaryjnej mają związek z wykryciem 5 kwietnia br. w miejscowości Więckowice (pow. poznański), ogniska ASF w jednym z gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej.

– Takie działania są warunkiem koniecznym, aby możliwe stało się zniesienie ograniczeń obrotu żywcem, który aktualnie musi być utrzymany w związku z zagrożeniem chorobą – mówił wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podczas niedawnego spotkania z udziałem m.in. wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Andrzeja Żarneckiego oraz Wiesławy Nowak – dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Warunek skrócenia reżimów

Badania próbek krwi przeprowadzi poznańskie specjalistyczne laboratorium przy WIW. Ujemne wyniki badań ponad 12 tys. prób przyczynią się do skrócenia obowiązywania nakazów i zakazów w strefach zapowietrzonej i zagrożonej ujętych w rozporządzeniu wojewody. Więcej informacji o aktualnej sytuacji dotyczącej stref zagrożenia ASF w Wielkopolsce i kraju, znaleźć można na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. Pisaliśmy o tym również min. w artykule pt.: ‘ASF obejmuje coraz większy obszar w Wielkopolsce” (publ.: 20.04.2020) a o przypadku z Więckowic w tekście pt.: „ASF w Wielkopolsce. 10 tysięcy świń do utylizacji” (publ.: 7.04.2020 r.)

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: WUW Poznań
Foto: Pixabay

E-prenumerata magazynu Agro Profil