W piątek, 20 grudnia 2019 roku, Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że na podstawie wyników badań uzyskanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, w okresie od 14 listopada do 20 grudnia 2019 r. potwierdzono 64. przypadki afrykańskiego pomoru świń ASF u dzików w zachodniej części Polski, w tym stwierdzono:

  • 57 przypadków w województwie lubuskim,
  • 2 przypadki w województwie dolnośląskim,
  • 5 przypadków w województwie wielkopolskim.

Wyniki dodatnie otrzymano dla prób pobranych od 102 sztuk padłych dzików.

Zestawienia dotyczące przypadków ASF u dzików stwierdzanych na obszarze całego kraju na bieżąco publikowane na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: GIW
Fot.: Pixabay

ASF: 3 przypadki w Wielkopolsce