Z końcem ubiegłego tygodnia Sejm RP przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich. Tym samym w budżecie państwa zarezerwowano 40 milionów złotych na wsparcie dla tego rodzaju organizacji. Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy jest rejestracja koła w ARiMR, a następnie należy złożyć wniosek o dotację. Zapisana w budżecie państwa kwota pozwoli na sfinansowanie wybranych działań około 11,6 tysięcy kół. Każde wnioskujące o dotację KGW może liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Ubiegać się o nie mogą zarówno już istniejące, jak i nowo utworzone KGW.

Środki będą przyznawane do wyczerpania puli. Jednak kwota 40 mln zł daje możliwość przyznania dotacji wszystkim dotychczas zarejestrowanym kołom oraz blisko dwóm i pół tysiąca nowych kół.


Dodajmy, że w ostatnim czasie odnotowywany jest spory wzrost zainteresowania tą formą działalności. MRiRW podaje, że na koniec grudnia 2018 r. w Agencji zarejestrowanych było 5048 kół. Natomiast w grudniu 2019 r. już 8828, a wg stanu z 29 kwietnia 2020 r., w rejestrze ARIMR odnotowano aż 9110 kół.

Dotychczas, rządowe wsparcie przyznano:

– w 2018 r. 4862 kołom, w łącznej kwocie około 16,5 mln zł;

– w 2019 r. 8589 kołom, w łącznej kwocie ponad 29,8 mln zł.
Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnia, że to dopiero początek stałej i cyklicznej formy wsparcia dla KGW.

Sprzedaż i pełnomocnik

Rząd planuje tez dodatkowe działania dla KGW, m.in. w postaci: szkoleń na temat sprzedaży produktów i rękodzieła, rozliczania dotacji oraz profilaktyki zdrowotnej. Ważne będzie również   utworzenie platformy internetowej, która umożliwiłaby KGW sprzedaż np. żywności czy rękodzieła.

Ponadto, zgodnie z w/w. zmianami w ustawie o KGW, nadzór nad działalnością kół powierzono Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Od 14 stycznia 2020 r. funkcję tę pełni Anna Gembicka.


Do zadań Pełnomocnik należy:

– monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
– współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych;

– inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej;

– opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;

– opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;

– prowadzenie dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno‑gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;

– podejmowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW, Sejm RP
Foto: Pixabay