niedziela, 23 czerwca, 2024
spot_img
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
OD POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 30-31)
Łamliwość źdźbła zbóż i trawAmon 450 EC
Atak 450 EC
Eyetak 450 EC
Princess 450 EC
Prolaz 450 EC
Proplex 450 EC
Proton 450 EC
Proszek 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatnaKloraz 450 EC*
Mondatak 450 EC
Posse 450 EC*
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
* 08.04.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóżMatador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l tetrakonazol – 70 g/l1,5–1,75 l1,75 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Preparat nie jet zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwosć źdźbła zbóż i trawm, mączniak prawdziwy zbóż i trawMirage 450 EC
Promax 450 EC
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóżAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwsze- go kolanka (BBCH 30–31).
Juwel TT 483 SEfenpropimorf – 317 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135W celu zwalczania fuzaryjnej zgorzeli źdźbła i kozeni środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóżImbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Balaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndStosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA DO KOŃCA FAZY KŁOSZENIA (BBCH 29-59)
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaAviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l
biksafen – 75 g/l
0,8–1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóżArtemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l tebukonazol – 100 g/l fenpropidyna – 150 g/l2 l2 l2 (14 dni)42Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania fuzariozy kłosów. Środek zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30–39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39–61).
Boogie Xpro 400 ECspiroksamina – 250 g/l protiokonazol – 100 g/l biksafen – 50 g/l0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania fuzariozy kłosów. Środek zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fandango 200 ECfluoksastrobina – 100 g/l protiokonazol – 100 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozy liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Juwel TT 483 SEfenpropimorf – 317 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozy liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l tetrakonazol – 70 g/l1,5 l lub
1,5 l–1,75 l
1,5 l lub 1,75 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Soligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,6–0,8 l0,8 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłosze- nia (BBCH 30–51).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóżAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l135Środki nie są zarejestrowane do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środki stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Aviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l
biksafen – 75 g/l
0,8–1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Kloraz 450 EC*
Mondatak 450 EC
Posse 450 EC*
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środki nie są zarejestrowane do zwalczania rdzy brunatnej żyta. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
* 08.04.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Ambrossio 500 SC
Bukat 500 SC
tebukonazol – 500 g/l0,5 l0,5 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej żyta. Stosować od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33–59). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33–41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49–59).
Arbiter 520 ECprochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Corbel 750 ECfenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Stosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Cortez 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 14 dni)28Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
Huttonprotiokonazol – 100 g/l spiroksamina – 250 g/l tebukonazol – 100 g/l0,8 l0,8 l135Środek stosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 37-59).
Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (20 dni)35Środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37–55).
Fundand 450 SC
Kier 450 SC
Mollis 450 SC
azoksystrobina – 200 g/l difenokonazol – 125 g/l tebukonazol – 125 g/l0,9 – 1 l0,9 – 1 l2 (21 dni)67Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 1. kolanka do początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 31-41), a drugi zabieg od fazy otwarcia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 47-59).
Ksykon 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (14 dni)28Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
Limerofenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Lotus Top 140 ECepoksykonazol – 40 g/l fenpropidyna – 100 g/l2 l – 2,5 l2,5 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Osiris 65 ECepoksykonazol – 37,5 g/l metkonazol – 27,5 g/l1,5– 2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od fazy liścia flagowego do początku fazy kłoszenia (BBCH 37–51).
Safir 125 SC
Soprano 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
Secardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l epoksykonazol – 62,5 g/l1,33 –2 l1,33 –2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Sparta 200 ECtebukonazol – 200 g/l1,25 l1,25 l1ndPreparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Średni poziom zwalczania rdzy brunatnej żyta. Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Vareon 520 EC
Wirtuoz 520 EC
prochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndStosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Variano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1,25 l1,25 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Zantara 216 ECtebukonazol – 166 g/l biksafen – 50 g/l0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
Zizan 500 SCtebukonazol – 500 g/l0,5 l0,5 l135Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59).
Brunatna plamistość liściHuttonprotiokonazol – 100 g/l spiroksamina – 250 g/l tebukonazol – 100 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 37-59).
Prosaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l, tebukonozol – 125 g/l0,75– 1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Soligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l tebukonazol – 148 g/l,
protiokonazol – 53 g/l
0,6– 0,8 l0,8 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłosze- nia (BBCH 30–51).
Variano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Septorioza paskowana liściVariano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l fluoksastrobina – 50 g/l biksafen – 40 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóżAscom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Ascra Xpro 260 ECprotiokonazol – 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki)(BBCH 30–61).
Azaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Azoksar 250 SC
Starjet 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8 – 1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Chamane 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek nie zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Duett Star 334 SE
Tango Star
fenpropimorf – 250 g/l epoksykonazol – 84 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
Elatus Era
Echilion Super
benzowindiflupyr – 75 g/l protiokonazol – 150 g/l1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Balaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndStosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Harviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l fluksapyroksad – 75 g/l0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Libraxfluksapyroksad – 62,5 g/l metkonazol – 45 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69.)
Basior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
Prosaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l, tebukonozol – 125 g/l0,75–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Regalonfluksapyroksad – 62,5 g/l metkonazol – 45 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy żółtej. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Rubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l epoksykonazol – 100 g/l1 l1 l2 (10 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l epoksykonazol – 90 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).
Swing Plus*
Swing Top 183
dimoksystrobina – 133 g/l epoksykonazol – 50 g/l1,5 l1,5 l135Środki stosować od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłosze- nia(BBCH 39–69).
*31.07.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Rdza źdźbłowa zbóż i trawDuett Star 334 SE
Tango Star
fenpropimorf – 250 g/l epoksykonazol – 84 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (20 dni)35Środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37–55).
Septorioza plewArtemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania
w źdźbło (BBCH 30–39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39–61).
Boogie Xpro 400 ECspiroksamina – 250 g/l
protiokonazol – 100 g/l
biksafen – 50 g/l
0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (20 dni)35Środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37–55).
Rynchosporioza zbóżOptan 183 SEpiraklostrobina – 133 g/l epoksykonazol – 50 g/l1,5 l1,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówDuett Star 334 SE
Tango Star
fenpropimorf – 250 g/l epoksykonazol – 84 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
Prosaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l, tebukonozol – 125 g/l0,75– 1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Swing Plus*
Swing Top 183
dimoksystrobina – 133 g/l epoksykonazol – 50 g/l1,5 l1,5 l135Środki stosować od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia(BBCH 39–69).
*31.07.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAltan 750 EC
Andros 750 EC
Leander 750 EC
fenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)42Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29–59).
Mirage 450 EC
Promax 450 EC
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37–55).
Tern 750 ECfenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)-Środek stosować natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
OD KOŃCA FAZY KŁOSZENIA DO KOŃCA FAZY KWITNIENIA (BBCH 59-69)
W okresie kwitnienia zabieg opryskiwania należy przeprowadzać wieczorem, po oblocie pszczół
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóżCorbel 750 ECfenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Stosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Limerofenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69)
Variano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1,25 l1,25 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosówSwing Plus*
Swing Top 183
dimoksystrobina – 133 g/l epoksykonazol – 50 g/l1,5 l1,5 l135Środki stosować od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia(BBCH 39–69).
*31.07.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóżAzaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Chamane 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25l1,25 l2 (21 dni)35Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l protiokonazol – 150 g/l1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Harviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l fluksapyroksad – 75 g/l0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Libraxfluksapyroksad – 62,5 g/l metkonazol – 45 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).
Regalonfluksapyroksad – 62,5 g/l metkonazol – 45 g/l1,33 - 2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy żółtej. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).