poniedziałek, 27 maja, 2024
spot_imgspot_img
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
NicienieVydate 10 Goksamyl – 100 g/kg10 kg10 kg1ndŚrodek stosować rzędowo do redliny w czasie sadzenia ziemniaków stosując aplikator do granulowanych środków ochrony roślin połączony z sadzarką. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu środka Vydate 10 G wzmacnia się początkowy rozwój roślin, co później – podczas okresu wzrostu – wzmacnia ich odporność. Ten sposób stosowania środka Vydate 10 G pozwala w dużej mierze zapobiec stratom w ilości jak i jakości zbiorów wywołanych przez nicienie.
40 kg40 kgŚrodek należy rozsiewać na całym polu przed lub w czasie uprawy gleby przed sadzeniem ziemniaków. Środek rozsiewać równomiernie na powierzchni gleby przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i natychmiast wymieszać z glebą na głębokość 10 – 15 cm.
MszyceArkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna – 50 g/l0,16–0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Closersulfoksaflor– 120 g/l0,2 l0,2 l2 (21 dni)7Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Hinode
Mainman 50 WG
Teppeki 50 WG
flonikamid – 500 g/kg0,16 kg0,16 kg2 (21 dni)14
Karate Zeon 100 CSlambda-cyhalotryna – 100 g/l0,12–0,16 l0,16 l2 (14 dni)14
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanejAceptir 200 SE
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
acetamipryd – 200 g/l0,1 – 0,15 l0,15 l17Zabieg wykonać w momencie składania larwi masowego wylęgu larw,od fazy zwarcia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym kwiatostanie jest otwarte) (BBCH 35-65).
Acelan 20 SP 0,08 kg/ha 0,08 kg/ha3 Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.
Actara 25 WGtiametoksam – 250 g/kg0,06–0,08 kg0,08 kg214Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Afi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
Cimex Max 500 EC
Cyperkill Max 500 EC
Cythrin 500 EC
Cypermoc
Insekus 500 EC
Sorcerer 500 EC
Super Cyper 500 EC
Superkill 500 EC
Supersect 500 EC
Superkill Max 500 EC
cypermetryna - 500 g/l0,06 l0,06 l2 (10 dni)14Zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej, od początku rozwoju liści do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych na pędzie głównym (BBCH 10-65).
Alfazot 025 EC
Bulldock 025 EC
Pitbul 025 EC
Tekapo 025 EC
beta-cyflutryna – 25 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (14 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2).
Alstar 100 EW
Ammo Super 100 EW
Fury 100 EW
Minuet 100 EW
Rage 100 EW
Titan 100 EW
zeta-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,125 l0,125 l17Środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika.
Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
lambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,16 l0,16 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Benevia 100 ODcyjanotraniliprol - 100 g/l125 ml125 ml2 (7 dni)14Środek stosować od fazy dwóch liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze jagody (BBCH 12-70). Zabieg wykonać powystąpieniu szkodnika, w czsie składania jaj orazwylęgu pierwszych larw.
Boravi 50 WGfosmet – 500 g/kg1 kg1 kg1ndŚrodek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy kwitnienia, gdy otwartych jest 70% kwiatków pierwszego kwiatostanu (BBCH 67) do fazy dojrzewania owoców, gdy jagody pierwszego kwiatostanu brązowieją (BBCH 85).
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,12–0,18 l0,18 l17Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy gdy drugi liść właściwy jest rozwinięty na pędzie głównym (min. 4 cm) do końca fazy rozwoju owoców (BBCH 12-79).
Ceta 20 SP*
Kobe 20 SP
Lanmos 20 SP
Miros 20 SP*
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
acetamipryd – 20 %0,08 kg0,08 kg13Zabieg wykonać w okresie pojawienia się larw od stadium L2–L3. Wcześniejsze wykonanie zabiegu jest mniej skuteczne (preparat nie niszczy złóż jaj). Z kolei opóźnienie skutkuje narastaniem uszkodzeń części nadziemnej roślin przez dojrzewające larwy., który od stadium L4 są mniej wrażliwe na działanie preparatu.
*29.10.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Calypso 480 SCtiachlopryd – 480 g/l0,05–0,1 l0,1 l2 (14 dni)3Stosować po wystąpieniu szkodnika tj. w okresie rozwoju liści do czasu widocznych pierwszych jagód.
Coragen 200 SC
Klortlanil
chlorantraniliprol – 200 g/l50–62,5 ml62,5 ml2 (10 dni)14Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia.
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,1–0,15 l0,15 l2 (7 dni)7Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Decis 2,5 EC
Khoisan 25 EC
Delta-Glob 25 EC
deltametryna – 25 g/l0,2–0,3 I0,3 l2 (14 dni)7Opryskiwać nie wcześniej niż dwa tygodnie po wschodach roślin uprawnych tj. od początku fazy wzrostu (zakrywania międzyrzędzi).
Decis Ogród 015 EW
Deltam
deltametryna – 15 g/l0,4–0,5 l0,5 l17Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Deltakill
Demetrina 25 EC
Scatto
deltametryna – 25 g/l0,3 l0,3 l17Zabieg wykonać po zauważeniu szkodnika, nie wcześniej niż dwa tygodnie po wschodach roślin uprawnych tj. od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie (BBCH 21).
Delmetros 100 SC
Koron 100 SC
Pilgro 100 SC
deltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I17Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe) do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65).
Lamdex Extra 2,5 WGlambda-cyhalotryna – 2,5 g/kg0,3 kg0,3 kg2 (10–14 dni)14Opryskiwać w okresie pojawienia się na plantacji larw od stadium L2 – L3.
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12 - 0,16 l0,16 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Karate Zeon 100 CSlambda-cyhalotryna – 100 g/l0,12–0,16 l0,16 l2 (14 dni)14Środek stosować od fazy rozwiniętego trzeciego liścia na pędzie głównym (>4 cm; BBCH 13).
Kidrate
Sparrow
Sparviero
lambda-cyhalotryna – 100 g/l0,075 l0,075 l17Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
Novodor SCBacillus thuringiensis – 20 g/kg3–5 l5 l4 (5–14 dni)ndZabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych larw lub zaobserwowaniu śladów żerowania larw.
Portos 110 OD
Proteus 110 OD*
Ptolemeusz 110 OD*
tiachlopryd – 100 g/l
deltametryna – 10 g/l
0,3–0,4 l0,4 l2 (10 dni)14Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych owoców (BBCH 70).
*09.08.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
SpinTor 240 SCspinosad – 240 g/l0,1–0,15 l0,15 l3 (14 dni)3Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe larw.
Spruzit Koncentrat Na Szkodniki ECpyretryny – 4,59 g/l
olej rzepakowy – 825,3 g/l
8 l 8 l2 (7 dni)3 Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania.
DrutowceBelem 0,8 MGcypermetryna - 8 g/kg24 kg24 kg1ndŚrodek stosować rzędowo do redliny w czasie sadzenia bulw, stosując aplikator do granulowanych środków ochrony roślin połączony z sadzarką.