ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jedn.Maks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
Alternarioza ziemniakaAlta 500 SC*fluazynam – 500 g/l0,3 –0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniakaFrowncide fluazynam – 500 g/l0,3 –0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniakaJetlan 500 SC*fluazynam – 500 g/l0,3 –0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniaka Ohayo**fluazynam – 500 g/l0,3 –0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniakaStefes fluazynam – 500 g/l0,3 –0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniakaFluazynam 500 SC*fluazynam – 500 g/l0,3 –0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniakaWinbyfluazynam – 500 g/l0,3 –0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniakaAntracol 70 WG*propineb – 70%1,8 kg1,8 kg3 (14 dni)14Zabiegi wykonywać w momencie pojawienia się choroby.
*22-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniakaBanjo 500 SCfluazynam – 500 g/l0,4 l0,4 l3 (7–10 dni)7Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaBolero 500 SCfluazynam – 500 g/l0,4 l0,4 l3 (7–10 dni)7Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaClip SuperKontakt 69 WGfamoksat – 62,5 g/kg mankozeb – 625 g/kg1,2–1,6 kg1,6 kg3 (7–14 dni lub 10–14)14Większą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby. Środek stosować zapobiegaw- czo na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w momencie pojawienia się na plantacji pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.
Alternarioza ziemniakaDafne 250 ECdifenokonazol – 250 g/l0,5–0,6 l0,6 l4 (10–14 dni)14Środek stosować natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1–2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 51-91).
Alternarioza ziemniakaILA 250 ECdifenokonazol – 250 g/l0,5–0,6 l0,6 l4 (10–14 dni)14Środek stosować natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1–2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 51-91).
Alternarioza ziemniakaPorter 250 ECdifenokonazol – 250 g/l0,5–0,6 l0,6 l4 (10–14 dni)14Środek stosować natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1–2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 51-91).
Alternarioza ziemniakaDithane NeoTec 75 WGmankozeb – 750 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Zabieg wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
Alternarioza ziemniakaMankozeb 75 WGmankozeb – 750 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Zabieg wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
Alternarioza ziemniakaFolpan 80 WGfolpet – 800 g/kg1,5–2 kg2 kg3 (7 dni)23Środek stosować tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą. Środek Folpan 80 WG stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach ziemniaka, w fazie zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi.
Alternarioza ziemniakaNando 500 SCfluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l6 (7 dni)1Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7–10 dniach. Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Alternarioza ziemniakaPenncozeb 80 WPmankozeb – 80 g/kg2 kg2 kg3 (7–10 dni)14Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmien- nym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniakaPolyram 70 WGmetiram – 700 g/kg1,5–1,8 kg1,8 kg3 (7–10 dni)14Stosować po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym. Wyższą dawkę środka i większą ilość wody stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą lub na plantacjach o bujniejszej naci ziemniaczanej.
Alternarioza ziemniakaTamazynam 500 SCfluazynam – 500 g/l0,4 l0,4 l3 (7–10 dni)7Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaVendetta 525 SCfluazynam– 375 g/l azoksystrobina – 150 g/l0,5 l0,5 l3 (7 dni)7Środek stosować w fazach BBCH 20-97, tj. przed fazą rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do fazy zamierania liści i łodyg.
Alternarioza ziemniakaVondozeb 75 WGmankozeb – 750 g/kg2 kg2 kg3 (7–10 dni)14Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmien- nym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniakaZampro 56 WGmankozeb – 480 g/kg ametoktrodyna – 80 g/kg2–2,5 kg2,5 kg4 (5–10 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie.
Alternarioza ziemniakaZignal 500 SCfluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l4 (7 dni)7Środek stosować przede wszystkim na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Alternarioza ziemniakaKix 250 ECdifenokonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l4 (10–14 dni)14Środek stosować od fazy pełnego kwitnienia do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 65-91).
Alternarioza ziemniakaNarita 250 ECdifenokonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l4 (10–14 dni)14Środek stosować od fazy pełnego kwitnienia do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 65-91).
Alternarioza ziemniakaPumicedifenokonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l4 (10–14 dni)14Środek stosować od fazy pełnego kwitnienia do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 65-91).
Alternarioza ziemniakaAgristar 250 ECazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaAzbany 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaAzoGuardazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaAzoscan250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaAzoksystrobi 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaAztek 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaAzyl 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaDemeter 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaErazerazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaKorazzo 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaKsystro 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaRezat 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniakaTascom 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniaka Tazer 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniaka Tiger 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniaka Zetar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (14–28 dni)7Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Alternarioza ziemniaka Ascom 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7
Alternarioza ziemniaka Astar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniaka Conclude AZT 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniaka Dobromir Top 250 SC azoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniaka Globaztar AZT 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniaka Mirador 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniaka Starami 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniaka Zaftra AZT 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniaka Zakeo 250 SCazoksystrobina – 250 g/l0,5 l0,5 l3 (10–14)7W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.
Alternarioza ziemniaka Cabrio Duo 112 ECdimetomorf – 72 g/l piraklostrobina – 40 g/l2–2,5 l2,5 l3 (7–10 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach; na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby na odmianach wczesnych.
Alternarioza ziemniaka Pyton Consento 450 SCchlorowodorek propamokarbu – 375 g/l fenamidon – 75 g/l1,7–2 l2 l3 (7–14 dni)7Zabieg wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów na liściach ziemniaka (BBCH 19- 89). Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego nasilenia choroby.
Alternarioza ziemniaka Acrobat MZ 69 WG’mankozeb – 600g/kg dimetomorf – 90 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.
Alternarioza ziemniaka Delphin 69 WGmankozeb – 600g/kg dimetomorf – 90 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.
Alternarioza ziemniaka Elektra MZ WGmankozeb – 600g/kg dimetomorf – 90 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.
Alternarioza ziemniaka Sotermankozeb – 600g/kg dimetomorf – 90 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.
Alternarioza ziemniaka Quantum Mz 690 WGdimetomorf – 90 g/kg mankozeb – 600 g/kg2 kg2 kg4 (10–14 dni)7Środek stosować na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, zabiegi wykonywać co 10–14 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Alternarioza ziemniaka Tanos 50 WGcymoksanil – 250 g/kg famoksat – 250 g/kg0,7 kg2 (7–10 dni)14Zabieg wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, nie wcześniej niż przed fazą rozwoju pędów bocznych ziemniaka (BBCH 21).
*30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniaka Tristan 50 WG*cymoksanil – 250 g/kg famoksat – 250 g/kg0,7 kg0,7 kg2 (7–10 dni)14Zabieg wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, nie wcześniej niż przed fazą rozwoju pędów bocznych ziemniaka (BBCH 21).
*30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Alternarioza ziemniaka Crocodil MZ 67,8 WGmetalaksyl-M – 38,8 g/kg mankozeb – 640 g/kg2,5 kg2,5 kg2 (10–14 dni)7Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-90). Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 – 10 dniach od ostatniego stoso- wania środka pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Alternarioza ziemniaka Ridomil Gold MZmetalaksyl-M – 38,8 g/kg mankozeb – 640 g/kg2,5 kg2,5 kg2 (10–14 dni)7Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-90). Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 – 10 dniach od ostatniego stoso- wania środka pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Alternarioza ziemniaka Pepite 67,8 WGmetalaksyl-M – 38,8 g/kg mankozeb – 640 g/kg2,5 kg2,5 kg2 (10–14 dni)7Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-90). Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 – 10 dniach od ostatniego stoso- wania środka pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Alternarioza ziemniaka Rubikon 67,8 WGmetalaksyl-M – 38,8 g/kg mankozeb – 640 g/kg2,5 kg2,5 kg2 (10–14 dni)7Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-90). Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 – 10 dniach od ostatniego stoso- wania środka pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Alternarioza ziemniaka Fantic M WPbenalaksyl-M – 40 g/kg mankozeb– 650 g/kg2,5 kg2,5 kg3 (7 dni)7Zabieg wykonywać w przypadku odmian wrażliwych na alternariozę po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.
Alternarioza ziemniaka Galben M 73 WPmankozeb – 650 g/kg benalaksyl – 80 g/kg2 kg2 kg3 (10 dni)14Środek stosować do pierwszego zabiegu. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na wczesnych odmianach ziemniaka w okresie zwierania się roślin w rzędach.
Alternarioza ziemniaka Banjo Forte 400 SCfluazynam – 200 g/l dimetomorf – 200 g/l0,8 l0,8 l3 (7–10 dni)7Zabiegi wykonywać od początku fazy rozwoju pierwszych pąków kwiatowych do początku żółknię- cia liści (BBCH 59-91).
Alternarioza ziemniaka Carial Star 500 SC mandipropamid – 250 g/l difenokonazol – 250 g/l0,6 l0,6 l3 (10–14 dni)3Środek należy stosować w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91).
Alternarioza ziemniaka Vima -Mandikonazolmandipropamid – 250 g/l difenokonazol – 250 g/l0,6 l0,6 l3 (10–14 dni)3Środek należy stosować w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91).
Zaraza ziemniakaArmetil M 72 WPmankozeb – 640 g/kg metalaksyl – 80 g/kg2,5 kg2,5 kg4 (10 dni)21Zabiegi wykonywać od maja do września w zależności od rodzaju uprawy (wczesna-późna BBCH 14 -69). rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby. W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest niskie pierwszy zabieg wykonać natychmiast po komunikacie o wystąpie- niu choroby.
Zaraza ziemniakaEkonom 72 WPmankozeb – 640 g/kg metalaksyl – 80 g/kg2,5 kg2,5 kg4 (10 dni)21Zabiegi wykonywać od maja do września w zależności od rodzaju uprawy (wczesna-późna BBCH 14 -69). rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby. W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest niskie pierwszy zabieg wykonać natychmiast po komunikacie o wystąpie- niu choroby.
Zaraza ziemniakaEkonom MM 72 WPmankozeb – 640 g/kg metalaksyl – 80 g/kg2,5 kg2,5 kg4 (10 dni)21Zabiegi wykonywać od maja do września w zależności od rodzaju uprawy (wczesna-późna BBCH 14 -69). rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby. W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest niskie pierwszy zabieg wykonać natychmiast po komunikacie o wystąpie- niu choroby.
Zaraza ziemniakaKonkret Mega 72 WP mankozeb – 640 g/kg metalaksyl – 80 g/kg2,5 kg2,5 kg4 (10 dni)21Zabiegi wykonywać od maja do września w zależności od rodzaju uprawy (wczesna-późna BBCH 14 -69). rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby. W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest niskie pierwszy zabieg wykonać natychmiast po komunikacie o wystąpie- niu choroby.
Zaraza ziemniakaRywal 72 WPmankozeb – 640 g/kg metalaksyl – 80 g/kg2,5 kg2,5 kg4 (10 dni)21Zabiegi wykonywać od maja do września w zależności od rodzaju uprawy (wczesna-późna BBCH 14 -69). rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby. W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest niskie pierwszy zabieg wykonać natychmiast po komunikacie o wystąpie- niu choroby.
Zaraza ziemniakaCrocodil MZ 67,8 WG metalaksyl-M – 38,8 g/kg mankozeb – 640 g/kg2 kg2 kg2 (10–14 dni)7Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin
w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15
- 90). Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 – 10 dniach od ostatniego stosowania środka Crocodil MZ 67,8 WG, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Zaraza ziemniakaRidomil Gold MZmetalaksyl-M – 38,8 g/kg mankozeb – 640 g/kg2 kg2 kg2 (10–14 dni)7Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin
w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15
- 90). Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 – 10 dniach od ostatniego stosowania środka Crocodil MZ 67,8 WG, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Zaraza ziemniakaPepite 67,8 WGmetalaksyl-M – 38,8 g/kg mankozeb – 640 g/kg2 kg2 kg2 (10–14 dni)7Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin
w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15
- 90). Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 – 10 dniach od ostatniego stosowania środka Crocodil MZ 67,8 WG, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Zaraza ziemniakaRubikon 67,8 WGmetalaksyl-M – 38,8 g/kg mankozeb – 640 g/kg2 kg2 kg2 (10–14 dni)7Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin
w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15
- 90). Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 – 10 dniach od ostatniego stosowania środka Crocodil MZ 67,8 WG, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Zaraza ziemniakaFantic M WPbenalaksyl-M – 40 g/kg mankozeb – 650 g/kg2,5 kg2,5 kg3 (7 dni)7Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych. Środek stosować do pierwszych zabiegów. W przypadku silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, zabieg można powtórzyć po drugim zabiegu już po 10 dniach. Dalsze zabiegi wykony- wać używając środków powierzchniowych po 7–10 dniach od ostatniego stosowania środka Fantic M WP, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
Zaraza ziemniakaGalben M 73 WPmankozeb – 650 g/kg benalaksyl – 80 g/kg2 kg2 kg3 (10 dni)14Środek stosować do pierwszego zabiegu. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na wczesnych odmianach ziemniaka w okresie zwierania się roślin w rzędach. Na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na wczesnych odmianach ziemniaka.
Zaraza ziemniakaMancolaxyl Planet 72 WPmankozeb – 640 g/l metalaksyl – 80 g/l2,5 kg2,5 kg2 (10 dni)14Środek stosować do pierwszych zabiegów ochrony ziemniaka (BBCH 14-49). Opryskiwanie wyko- nać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych.
W przypadkach silnego zagrożenia chorobą, zabieg środkiem należy powtórzyć po 10 – 14 dniach od pierwszego zabiegu. Kolejne zabiegi wykonywać używając środków grzybobójczych o działaniu powierzchniowym po 9–14 dniach od ostatniego zastosowania środka.
Zaraza ziemniakaZorvec Enicadeoksatiapiprolina - 100 g/l0,15 l0,15 l4 ( 7 dni)7Środek stosować od początku fazy rozwoju liści (BBCH 10) do 7 dni przed zbiorem rośliny upraw- nej. Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
Zaraza ziemniakaAcrobat MZ 69 WGmankozeb – 600g/kg dimetomorf – 90 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejo- nie na odmianach wczesnych. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą lub uprawiając odmiany ziemniaka podatne na zarazę.
Zaraza ziemniakaElektra MZ WGmankozeb – 600g/kg dimetomorf – 90 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejo- nie na odmianach wczesnych. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą lub uprawiając odmiany ziemniaka podatne na zarazę.
Zaraza ziemniakaDelphin 69 WGmankozeb – 600g/kg dimetomorf – 90 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejo- nie na odmianach wczesnych. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą lub uprawiając odmiany ziemniaka podatne na zarazę.
Zaraza ziemniakaBanjo Forte 400 SCfluazynam – 200 g/l dimetomorf – 200 g/l0,8 l0,8 l4 (7–10 dni)7Środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. Zabiegi wykonywać od początku fazy rozwoju pierwszych pąków kwiatowych do początku żółknięcia liści (BBCH 59-91).
Zaraza ziemniakaCarial Flexmandipropamid – 250 g/kg cymoksanil – 180 g/kg0,6 kg0,6 kg6 (7 dni)7Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi (10% zakrycia powierzchni gleby) do początku fazy zamierania rośliny uprawnej (początek żółknięcia liści) (BBCH 31-91).
Zaraza ziemniakaCurzate C Extra 31 WGmiedź – 250 g/kg cymoksanil – 60 g/kg2 kg2 kg5 (7 dni)21Opryskiwać od fazy 10 liścia do początku fazy żółknięcia naci (BBCH 21-90).
Zaraza ziemniakaCurzate Top 72,5 WGmankozeb – 680 g/kg cymoksanil – 45 g/kg2,3 kg2,3 kg4 (7 dni)14Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach; na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Curzate Top 72,5 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 10–14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7–10 dni zachowywać w wa- runkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
Zaraza ziemniaka Dauphin 45 WG
+ Penncozeb 80 WP
cymoksanil – 450 g/kg0,22 kg
+ dawka zalecana
0,22 kg
+ dawka zalecana
4 (7–10 dni)14Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkami ochrony roślin Penncozeb 80 WP lub Von- dozeb 75 WG, zawierającymi substancję czynną mankozeb, w dawkach zalecanych oraz z uwzględ- nieniem maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym. Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzedzi do końca fazy calkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 31 – 39).
Zaraza ziemniaka Dauphin 45 WG
+ Vondozeb 75 WG
cymoksanil – 450 g/kg0,22 kg
+ dawka zalecana
0,22 kg
+ dawka zalecana
4 (7–10 dni)14Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkami ochrony roślin Penncozeb 80 WP lub Von- dozeb 75 WG, zawierającymi substancję czynną mankozeb, w dawkach zalecanych oraz z uwzględ- nieniem maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym. Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzedzi do końca fazy calkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 31 – 39).
Zaraza ziemniaka Emendo M WGmankozeb – 600 g/kg walifenalat – 60 g/kg2–2,5 kg2,5 kg3 (7–10 dni)7Niższą z zalecanych dawek środka stosować we wcześniejszej ochronie plantacji, natomiast wyższą z zalecanych dawek środka w późniejszych fazach rozwojowych ziemniaka lub przy większej presji chorobotwórczej patogena oraz na plantacji bardziej zagęszczonej.
Zaraza ziemniaka Farton 730 WGmankozeb – 680 g/kg cymoksanil – 50 g/kg2 kg2 kg4 (7 dni)14Środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (około 90% zakrycia powierzchni gleby– BBCH 39) do fazy początku żółknięcia liści–BBCH 91.
Zaraza ziemniaka Nautile 730 WGmankozeb – 680 g/kg cymoksanil – 50 g/kg2 kg2 kg4 (7 dni)14Środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (około 90% zakrycia powierzchni gleby– BBCH 39) do fazy początku żółknięcia liści–BBCH 91.
Zaraza ziemniaka Indomate 72,5 WPcymoksanil – 45 g/kg mankozeb – 680 g/kg2, 5 kg2, 5 kg4 (7 dni)7Środek stosować nie wcześniej niż od początku fazy wzrostu pędów (zakrywania międzyrzędzi– BBCH 30).
Zaraza ziemniaka Moximate 72,5 WGcymoksanil – 45 g/kg mankozeb – 680 g/kg2, 5 kg2, 5 kg4 (7 dni)7Środek stosować nie wcześniej niż od początku fazy wzrostu pędów (zakrywania międzyrzędzi– BBCH 30).
Zaraza ziemniaka Moximate 72,5 WPcymoksanil – 45 g/kg mankozeb – 680 g/kg2, 5 kg2, 5 kg4 (7 dni)7Środek stosować nie wcześniej niż od początku fazy wzrostu pędów (zakrywania międzyrzędzi– BBCH 30).
Zaraza ziemniaka Inter Optimum 72,5 WPmankozeb – 680 g/kg cymoksanil – 45 g/kg2 kg2 kg3 (7 dni)11Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: − na odmianach wczesnych – w okresie zwie- rania się roślin w rzędach, − na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniaka Kunshi 625 WGfluazynam – 375 g/l cymoksanil – 250 g/l0,4–0,5 l0,5 l8 (7–14 dni)7Opryskiwanie rozpocząć z chwilą sygnalizacji zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniaka Lieto 66 WGcymoksanil – 330 g/kg zoksamid – 330 g/kg0,45 kg0,45 kg6 (7 dni)7Środek stosować od fazy widocznego pierwszego pędu bocznego do fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są dojrzałe (BBCH 21-89). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapo- biegawczo w okresie sprzyjającym rozwojowi choroby (wysoka wilgotność powietrza, częste opady, temperatura powietrza 10–18°C)
Zaraza ziemniaka Reboot 66 WGcymoksanil – 330 g/kg zoksamid – 330 g/kg0,45 kg0,45 kg6 (7 dni)7Środek stosować od fazy widocznego pierwszego pędu bocznego do fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są dojrzałe (BBCH 21-89). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapo- biegawczo w okresie sprzyjającym rozwojowi choroby (wysoka wilgotność powietrza, częste opady, temperatura powietrza 10–18°C)
Zaraza ziemniaka Micexanil 76 WPmankozeb – 700 g/kg cymoksanil – 60 g/kg1,5 kg –2
kg
2 kg6 (7 dni)7Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: –na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniaka Orvego 525 SCametoktradyna – 300 g/l dimetomorf – 225 g/l0,8 l0,8 l3 (7 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie. Zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni. przemiennie ze środkami grzy- bobójczymi o innym mechanizmie działania. Środek stosować od fazy BBCH 51 (początek fazy rozwoju się kwiatostanu) do fazy BBCH 79 (koniec fazy rozwoju owoców – jagód).
Zaraza ziemniaka Mixanil 425 SCcymoksanil – 50 g/l chlorotalonil – 375 g/l2 l2 l2 (10 dni)30Środek stosować natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji lub po zakryciu między- rzędzi.
Zaraza ziemniaka Palmas WPmankozeb – 650 g/kg cymoksanil – 45 g/kg2,25 kg2,25 kg4 (7 dni)14Środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (około 90% zakrycia powierzchni gleby) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 39-91).
Zaraza ziemniaka Video 695 WPmankozeb – 650 g/kg cymoksanil – 45 g/kg2,25 kg2,25 kg4 (7 dni)14Środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (około 90% zakrycia powierzchni gleby) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 39-91).
Zaraza ziemniaka Plexuscymoksanil – 200 g/l fluazynam – 300 g/l0,6 l0,6 l6 (7 dni)7Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub w okresie zwierania roślin w międzyrzę- dziach (odmiany wczesne) oraz na odmianach późnych w momencie wystąpienia pierwszych obja- wów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Nastęne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni. Środek stosować w fazach widocznego pierwszego pedu bocznego (> 5 cm) na głów- nym pędzie (BBCH 21) do fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone (BBCH 89).
Zaraza ziemniaka Presidiumdimetomorf – 180 g/l zoksamid – 180 g/l1 l1 l5 (7 dni)7Środek stosować od fazy początku zwierania się międzyrzędzi (BBCH 31) do fazy początku zamierania roślin ziemniaka (BBCH 93). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: – na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędach; – na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia objawów choroby na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniaka Profilux 72,5 WPcymoksanil – 45 g/kg mankozeb – 680 g/kg2,5 kg2,5 kg4 (8–14 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
w danym rejonie na odmianach wczesnych. Środek stosować od fazy całkowitego zakrycia między- rzędzi (BBCH 39) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 91).
Zaraza ziemniaka Quantum MZ 690 WGdimetomorf – 90 g/kg mankozeb – 600 g/kg2 kg2 kg4 (10–14 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach; na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaRevus 250 SCmandipropamid – 250 g/l0,6 l0,6 l3 (7–10 dni)3Środek należy stosować nie wcześniej niż od fazy BBCH 51 (początek rozwoju kwiatostanu), zgodnie z sygnalizacją lub gdy: na odmianach wczesnych nastąpiło zwarcie roślin w rzędach, na odmianach późnych, z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wcze- snych. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
Zaraza ziemniakaSoterdimetomorf – 90 g/kg mankozeb –.600 g/kg2 kg2 kg8 (7 –10 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwiera- nia się roślin w rzędach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaTanos 50 WGcymoksanil – 250 g/kg famoksat – 250 g/kg0,7 kg0,7 kg3 (7–14 dni)14Opryskiwanie rozpocząć nie wcześniej niż przed fazą rozwoju pędów bocznych ziemniaka (BBCH
21) zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach; na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
*30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaTristan 50 WG*cymoksanil – 250 g/kg famoksat – 250 g/kg0,7 kg0,7 kg3 (7–14 dni)14Opryskiwanie rozpocząć nie wcześniej niż przed fazą rozwoju pędów bocznych ziemniaka (BBCH
21) zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach; na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
*30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaTezuma 625 WGfluazynam – 375 g/kg cymoksanil – 250 g/kg0,4–0,5 kg0,5 kg8 (7–14 dni)7Opryskiwanie rozpocząć z chwilą sygnalizacji zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaValbon 72 WGbentiowalikar – 17,5 g/kg mankozeb – 700 g/kg1,6 kg1,6 kg3 (7–14 dni)14Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmia- nach wczesnych.
Zaraza ziemniakaDrum 45 WG
+Dithane NeoTec 75 WG
cymoksanil – 450 g/kg
+ mankozeb lub cyjazofamid lub fluazynam
0,2–0,25 kg
+ dawka zalecana
0,25 kg
+ dawka zalecana
4 (7–14 dni)7Środek stosować wyłącznie w mieszaninie. Środek stosować od fazy początku zakrywania mię- dzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31–91). Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaDrum 45 WG
+Sancozeb 80 WP
cymoksanil – 450 g/kg
+ mankozeb lub cyjazofamid lub fluazynam
0,2–0,25 kg
+ dawka zalecana
0,25 kg
+ dawka zalecana
4 (7–14 dni)7Środek stosować wyłącznie w mieszaninie. Środek stosować od fazy początku zakrywania mię- dzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31–91). Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaDrum 45 WG
+Indofil 80 WP
cymoksanil – 450 g/kg
+ mankozeb lub cyjazofamid lub fluazynam
0,2–0,25 kg
+ dawka zalecana
0,25 kg
+ dawka zalecana
4 (7–14 dni)7Środek stosować wyłącznie w mieszaninie. Środek stosować od fazy początku zakrywania mię- dzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31–91). Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaDrum 45 WG
+Ranman 400 SC
cymoksanil – 450 g/kg
+ mankozeb lub cyjazofamid lub fluazynam
0,2–0,25 kg
+ dawka zalecana
0,25 kg
+ dawka zalecana
4 (7–14 dni)7Środek stosować wyłącznie w mieszaninie. Środek stosować od fazy początku zakrywania mię- dzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31–91). Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaDrum 45 WG
+TwinPack
cymoksanil – 450 g/kg
+ mankozeb lub cyjazofamid lub fluazynam
0,2–0,25 kg
+ dawka zalecana
0,25 kg
+ dawka zalecana
4 (7–14 dni)7Środek stosować wyłącznie w mieszaninie. Środek stosować od fazy początku zakrywania mię- dzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31–91). Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaDrum 45 WG
+Ranman Top 160 SC
cymoksanil – 450 g/kg
+ mankozeb lub cyjazofamid lub fluazynam
0,2–0,25 kg
+ dawka zalecana
0,25 kg
+ dawka zalecana
4 (7–14 dni)7Środek stosować wyłącznie w mieszaninie. Środek stosować od fazy początku zakrywania mię- dzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31–91). Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaDrum 45 WG
+Altima 500 SC
cymoksanil – 450 g/kg
+ mankozeb lub cyjazofamid lub fluazynam
0,2–0,25 kg
+ dawka zalecana
0,25 kg
+ dawka zalecana
4 (7–14 dni)7Środek stosować wyłącznie w mieszaninie. Środek stosować od fazy początku zakrywania mię- dzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31–91). Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zaraza ziemniakaCymbal Flowcymoksanil – 225 g/l0,5 l0,5 l4 (3 dni)7Środek stosować od fazy rozwiniętych 9 lub więcej liści na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 19 - 91)
Zaraza ziemniakaDrum Flowcymoksanil – 225 g/l0,5 l0,5 l4 (3 dni)7Środek stosować od fazy rozwiniętych 9 lub więcej liści na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 19 - 91)
Zaraza ziemniakaKrug Flowcymoksanil – 225 g/l0,5 l0,5 l4 (3 dni)7Środek stosować od fazy rozwiniętych 9 lub więcej liści na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 19 - 91)
Zaraza ziemniakaDimix 500 SCdimetomorf – 500 g/l0,36 l +
1200 g lub
0,3 l +
1340 g*
0,36 l +
1200 g
lub 0,3 l +
1340 g*
5 (7 dni)7Środek stosować od początku fazy zawiązywania bulw (BBCH 40) do fazy, kiedy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone, a nasiona ciemne (BBCH 89). Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: − na odmianach wczesnych − w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
− na odmianach późnych − z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
* Środek należy stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkiem zawierającym substancje czynną mankozeb w następujących dawkach: Dimix 500 SC 0,36 l/ha + środek zawierający mankozeb 1200 g s.cz./ha lub Dimix 500 SC 0,30 l/ha + środek zawierający mankozeb 1340 g s.cz./ha.
Zaraza ziemniakaAxidor Proxanilchlorowodorek propamokarbu – 400 g/l cymoksanil – 50 g/l2,5 l2,5 l4 (7–12 dni)14Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na plantacjach odmian wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych. Środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca fazy, gdy 50% liści brązowieje (BBCH 21–95).
Zaraza ziemniakaCabrio Duo 112 ECdimetomorf – 72 g/l piraklostrobina – 40 g/l2–2,5 l2,5 l3 (7–10 dni)7Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, na dolnych liściach.
Zaraza ziemniakaInfinito 687,5 SCchlorowodorek propamokarbu – 625 g/l fluopikolid – 62,5 g/l1,2–1,6 l1,6 l4 (7–14 dni)7Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo: na odmianach wczesnych: w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach
późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Zabiegi w dawce 1,2 l/ha wykonywać co 7 – 10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10 – 14 dni.
Zaraza ziemniakaPyton Consento 450 SCchlorowodorek propamokarbu – 375 g/l fenamidon – 75 g/l1,7–2 l2 l3 (10–14 dni)7Środek stosować w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych z chwilą wy- stąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Kolejne zabiegi wykonać stosując środki grzybobójcze, zawierające substancje czynne należące do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
Zaraza ziemniakaCarial Star 500 SCmandipropamid – 250 g/l difenokonazol – 250 g/l0,6 l0,6 l3 (7–10 dni)3Środek należy stosować zapobiegawczo ewentualnie interwencyjnie, w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91).
Zaraza ziemniakaVima -Mandikonazolmandipropamid – 250 g/l difenokonazol – 250 g/l0,6 l0,6 l3 (7–10 dni)3Środek należy stosować zapobiegawczo ewentualnie interwencyjnie, w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91).
Zaraza ziemniakaLeimay 200 SCamisulbrom – 200 g/l0,5 l0,5 l6 (7–10 dni)7Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 21 do BBCH 91). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą wystą- pienia zagrożenia infekcją. Zwykle pierwszy zabieg powinien być wykonany z chwilą zwierania się międzyrzędzi.
Zaraza ziemniakaAirone SCmiedź – 272 g/l2,5–3 l3 l4 (7 dni)7Środek stosować od fazy rozwiniętego piątego liścia do wstępnej fazy dojrzewania jagód – jagody na pierwszym owocostanie zmieniają barwę z zielonej na brązową (BBCH 15-85).
Zaraza ziemniakaAlta 500 SC*fluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstę- pach co 7–10 dni.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaAltima 500 SCfluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstę- pach co 7–10 dni.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaFrowncide Jetlan 500 SC*fluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstę- pach co 7–10 dni.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniaka Ohayo**fluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstę- pach co 7–10 dni.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaStefesfluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstę- pach co 7–10 dni.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaFluazynam 500 SC*fluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstę- pach co 7–10 dni.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaWinbyfluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l2 (7–10 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstę- pach co 7–10 dni.
*23-07-2019, **31-12-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaAntracol 70 WG*propineb – 70%1,8 kg1,8 kg3 (14 dni)14Środek stosować po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub wgłęb- nym.
*22-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zaraza ziemniakaBadge WGmiedź – 280 g/l2–3 l3 l4 (7 dni)7Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych, gdy nastąpiło zwarcie roślin w rzędach (BBCH 39), a na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Środek stosować do wstępnej fazy dojrzewania jagód – jagody na pierwszym owocostanie zmieniają barwę z zielonej na brązową (BBCH 85).
Zaraza ziemniakaBanjo 500 SCfluazynam – 500 g/l0,4 l0,4 l3–5 (7–10 dni)7Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
Zaraza ziemniakaBolero 500 SCfluazynam – 500 g/l0,4 l0,4 l3–5 (7–10 dni)7Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
Zaraza ziemniakaBanko 500 SCchlorotalonil – 500 g/l2 l2 l1 co 2 lata8Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zaraza ziemniakaChron 500 SCchlorotalonil – 500 g/l2 l2 l1 co 2 lata8Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zaraza ziemniakaDove 500 SCchlorotalonil – 500 g/l2 l2 l1 co 2 lata8Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zaraza ziemniakaGuliver 500 SCchlorotalonil – 500 g/l2 l2 l1 co 2 lata8Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zaraza ziemniakaGwarant 500 SCchlorotalonil – 500 g/l2 l2 l1 co 2 lata8Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zaraza ziemniakaTalonil 500 SCchlorotalonil – 500 g/l2 l2 l1 co 2 lata8Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zaraza ziemniakaClip SuperKontakt 69 WGfamoksat – 62,5 g/kg mankozeb – 625 g/kg1,2–1,6 kg1,6 kg4 (7–14 dni lub 10–14)14Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmia- nach wczesnych. Środek stosować przemiennie (w sekwencjach dwuzabiegowych) z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
Zaraza ziemniakaCopper Max NEW 50 WPmiedź – 500 g/kg1,5–2 kg2 kg4 (6–10 dni)14Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w zalecanych terminach od początku zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
Zaraza ziemniakaCuproxat 345 SCmiedź – 190 g/l5 l5 l67Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Cuproxat 345 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi.
Zaraza ziemniakaTriosiar – Pro 345 SCmiedź – 190 g/l5 l5 l67Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Cuproxat 345 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi.
Zaraza ziemniakaCuprozin Progressmiedź – 250 g/l2 l2 l6 (7–10 dni)14Środek stosować zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia w zalecanych terminach od fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy powierzchnia zakrycia gleby wynosi około 70% do początku żółknięcia liści (BBCH 37-91).
Zaraza ziemniakaDithane NeoTec 75 WGmankozeb – 750 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Środek stosować w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby. Po wykonaniu pierwsze- go zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym DITHANE NeoTec 75 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi.
Zaraza ziemniakaMankozeb 75 WGmankozeb – 750 g/kg2 kg2 kg8 (7–10 dni)7Środek stosować w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby. Po wykonaniu pierwsze- go zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym DITHANE NeoTec 75 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi.
Zaraza ziemniakaFolpan 80 WGfolpet – 800 g/kg1,5–2 kg2 kg3 (7 dni)23Środek Folpan 80 WG stosować podczas fazy zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Folpan 80 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.
Zaraza ziemniakaFunguran A-Plus NEW 50 WPmiedź – 500 g/kg1,5–2 kg2 kg4 (6–10 dni)14Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w zalecanych terminach od początku zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Wyższą dawkę środ- ka stosować przy większym nasileniu choroby i silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Maksymalna sumaryczna dawka roczna środka Funguran A-Plus NEW 50 WP/Funguran Forte NEW 50 WP nie może przekroczyć 6 kg/ha.
Zaraza ziemniakaFunguran Forte NEW 50 WPmiedź – 500 g/kg1,5–2 kg2 kg4 (6–10 dni)14Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w zalecanych terminach od początku zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Wyższą dawkę środ- ka stosować przy większym nasileniu choroby i silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Maksymalna sumaryczna dawka roczna środka Funguran A-Plus NEW 50 WP/Funguran Forte NEW 50 WP nie może przekroczyć 6 kg/ha.
Zaraza ziemniakaFunguran Progressmiedź – 350 g/kg2 kg2 kg4 (7–10 dni)14Środek stosować zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia w zalecanych terminach od fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy powierzchnia zakrycia gleby wynosi około 70% do początku żółknięcia liści (BBCH 37-91).
Zaraza ziemniakaIndofil 75 WGmankozeb – 750 g/kg2,13 kg2,13 kg8 (7 dni)7Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 10–91). Stosowanie: a) Pierwszy zabieg: – obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka: zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. W przypadku lokalnych komunikatów o występowaniu zarazy należy
niezwłocznie przeprowadzić zabieg. – obszary o niższym zagrożeniu zarazą ziemniaka niezwłocznie po opublikowaniu lokalnych komunikatów o wystąpieniu zarazy b) Następne zabiegi wykonywać
w odstępie co najmniej 7 dni. W przypadku, gdy w programie zwalczania zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywany jest środkiem o działaniu układowym, środek ochrony roślin Indofil 75 WG
powinien być stosowany przemiennie ze środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.
Zaraza ziemniakaManfil 75 WGmankozeb – 750 g/kg2,13 kg2,13 kg8 (7 dni)7Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 10–91). Stosowanie: a) Pierwszy zabieg: – obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka: zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. W przypadku lokalnych komunikatów o występowaniu zarazy należy
niezwłocznie przeprowadzić zabieg. – obszary o niższym zagrożeniu zarazą ziemniaka niezwłocznie po opublikowaniu lokalnych komunikatów o wystąpieniu zarazy b) Następne zabiegi wykonywać
w odstępie co najmniej 7 dni. W przypadku, gdy w programie zwalczania zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywany jest środkiem o działaniu układowym, środek ochrony roślin Indofil 75 WG
powinien być stosowany przemiennie ze środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.
Zaraza ziemniakaIndofil 80 WPmankozeb – 800 g/kg2 kg2 kg8 (7 dni)7Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 10–91). Stosowanie: a)Pierwszy zabieg: – obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka: zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby.
Zaraza ziemniakaManco 80 WPmankozeb – 800 g/kg2 kg2 kg8 (7 dni)7Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 10–91). Stosowanie: a)Pierwszy zabieg: – obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka: zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby.
Zaraza ziemniakaManfil 80 WPmankozeb – 800 g/kg2 kg2 kg8 (7 dni)7Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 10–91). Stosowanie: a)Pierwszy zabieg: – obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka: zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby.
Zaraza ziemniakaNando 500 SCfluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l6 (7 dni)1Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7–10 dniach. Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Zaraza ziemniakaPenncozeb 80 WPmankozeb – 80 g/kg2 kg2 kg3 (7–10 dni)14Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmien- nym mechanizmie działania.
Zaraza ziemniakaPolyram 70 WGmetiram – 700 g/kg1,5–1,8 kg1,8 kg3 (7–10 dni)14Stosować po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym. Wyższą dawkę środka i większą ilość wody stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą lub na plantacjach o bujniejszej naci ziemniaczanej.
Zaraza ziemniakaRanman Top 160 SCcyjazofamid – 160 g/l0,5 l0,5 l6 (5 dni)7Termin pierwszego zabiegu zależy od fazy wzrostu rośliny chronionej oraz przebiegu pogody. Termin ponownego zabiegu można określić posługując się systemem wspomagania decyzji (ostrze- gania). W okresie dużej presji choroby i szybkiego wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5 dni.
Zaraza ziemniakaRanman 400 SCcyjazofamid – 400 g/l0,2 l/ha (pojemnik A)
+ 0,15 l/ha (pojemnik B) (wyłącznie do jedno- czesnego stosowania)
0,2 l/ha (pojemnik A) + 0,15
l/ha (po- jemnik B) (wyłącznie do jedno- czesnego stosowania)
6 (7 dni)7Po wykonaniu pierwszego zabiegu fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym środek Ranman TwinPack 400 SC należy stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontakto- wym w odstępach co 7 dni.
Zaraza ziemniakaTwinPackcyjazofamid – 400 g/l0,2 l/ha (pojemnik A)
+ 0,15 l/ha (pojemnik B) (wyłącznie do jedno- czesnego stosowania)
0,2 l/ha (pojemnik A) + 0,15
l/ha (po- jemnik B) (wyłącznie do jedno- czesnego stosowania)
6 (7 dni)7Po wykonaniu pierwszego zabiegu fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym środek Ranman TwinPack 400 SC należy stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontakto- wym w odstępach co 7 dni.
Zaraza ziemniakaSancozeb 80 WPmankozeb – 800 g/kg2 kg2 kg8 (7 dni)7Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, środek stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi.
Zaraza ziemniakaTamazynam 500 SCfluazynam – 500 g/l0,4 l0,4 l3–5 (7–10 dni)7Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31–91).
Zaraza ziemniakaVendetta 525 SCfluazynam– 375 g/l azoksystrobina – 150 g/l0,5 l0,5 l3 (7 dni)7Środek stosować przed pojawieniem się pierwszych objawów chorób. w fazach BBCH 20-97, tj. przed fazą rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do fazy zamierania liści i łodyg.
Zaraza ziemniakaVondozeb 75 WGmankozeb – 750 g/kg2 kg2 kg3 (7–10 dni)14Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmien- nym mechanizmie działania.
Zaraza ziemniakaZampro 56 WGmankozeb – 480 g/kg ametoktrodyna – 80 g/kg2–2,5 kg2,5 kg4 (5–10 dni)7Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie.
Zaraza ziemniakaZignal 500 SCfluazynam – 500 g/l0,3–0,4 l0,4 l4 (7 dni)7Środek stosować przede wszystkim na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Parch srebrzysty, sucha zgnilizna owoców, fomoza ziemniaka (gan- grena)Diabolo 100 SLimazalil – 100 g/l15 ml środ-
ka/ 100 kg bulw (100–200
ml/100 kg ziemnia- ków)
15 ml środka/ 100 kg bulw (100–200
ml/100 kg ziemnia- ków)
1ndZabieg wykonać jednorazowo po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, tuż po zbiorach ziemniaków maksymalnie (w ciągu) 5–10 dni po zbiorze, przed umieszczeniem ich w przechowalni. Środek można również zastosować interwencyjnie w celu ograniczenia rozwoju chorób, po zaobser- wowaniu objawów infekcji. Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzysta- ne wyłącznie jako materiał sadzeniakowy. Środek stosować sprzętem specjalistycznym, przez ekipy przeszkolone.
Rizoktonioza ziemniakaAgristar 250 ECazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaAzbany 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaAzoGuardazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaAzoscan250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaAzoksystrobi 250 SCazoksyazoksystrobina – 250 g/lstrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaAztek 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaAzyl 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaDemeter 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaErazerazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaKorazzo 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaKsystro 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaRezat 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaTascom 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaTazer 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaTiger 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaZetar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l17Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryski- wacza zamontowanego na sadzarce.
Rizoktonioza ziemniakaAscom 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaAstar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaAzoguard AZT 250 SC azoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaConclude AZT 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaDobromir Top 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaGlobaztar AZT 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaMirador 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaStarami 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaZaftra AZT 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaZakeo 250 SCazoksystrobina – 250 g/l2–3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Rizoktonioza ziemniakaChamane 250 SCazoksystrobina – 250 g/l3 l3 l1ndŚrodek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.