czwartek, 7 grudnia, 2023
spot_img

Związek Pracodawców o WPR

spot_imgspot_img

Potencjał produkcji rolnej w Polsce jest bardzo duży. Jest także miejsce dla wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych. Natomiast struktura obszarowa rolnictwa w kraju jest zła. Zwłaszcza w porównaniu z rozwiniętym rolnictwem UE. W efekcie słaba jest też konkurencyjność polskich gospodarstw na tle innych krajów Europy – to główne założenia  stanowiska Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

„Dlatego uważamy, że powyższy problem [słabej konkurencyjności – przyp. Red.] będzie w najbliższych latach narastał, ponieważ władza i instytucje państwowe od wielu lat realizują działania prowadzące do likwidacji gospodarstw rolnych dzierżawiących grunty z Zasobów Własności Skarbu Państwa, co jest sprzeczne z interesem ekonomicznym i społecznym kraju.” – stwierdza Zarząd Związku.

Współpraca małych z dużymi

Zarząd Związku przygotował szereg propozycji mających uzdrowić tę sytuację. 
Pierwsza to promocja i wsparcie dla wspólnych inicjatyw służących organizowaniu się rolników w szersze struktury gospodarcze, a także ścisła współpraca między gospodarstwami rodzinnymi i towarowymi, Czyli tymi, które mają m.in. dostęp do dużych rynków zbytu – przetwórców rolno-spożywczych, specjalistycznych usług maszynowych, nowych wysokomarżowych upraw, nowoczesnych technologii i wiedzy. 

Wady złego wsparcia

W opinii ZP-DiWR szkodliwa jest natomiast sztuczna ingerencja instytucjonalna w prawa rynku, która może okazać się bardzo niekorzystna dla producentów rolnych i może doprowadzić do pogłębiającego się braku konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na europejskim rynku. Zdaniem związkowców aktualna polityka rolna hamuje przekształcenia na polskiej wsi. Niebezpiecznie rośnie różnica pomiędzy siłą ekonomiczną polskich gospodarstw, a tych znajdujących się w większości państw UE. Zwłaszcza w tej samej strefie klimatycznej jak Polska, tj. w Niemczech, Danii, Belgii, Holandii czy Francji. 

Rezygnacja z chowu zwierząt?

Jak przewiduje Związek Pracodawców, większość gospodarstw, w dłuższej perspektywie rezygnować będzie z uciążliwego, a niezapewniającego właściwych dochodów  chowu zwierząt. Cele i założenia WPR powinny więc  prowadzić do tego, by produkcja likwidowanych gospodarstw została zrekompensowana produkcją gospodarstw prowadzących chów w strukturach zapewniających satysfakcjonujące dochody.

Zielony Ład zbyt drogi?

Zdaniem ZP-DiWR wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu, który obliguje rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze do zmiany sposobu produkcji i konsumpcji z poszanowaniem środowiska naturalnego, jest możliwe przede wszystkim w gospodarstwach otwartych na innowacje. Natomiast rolnicy, ze względu na konieczność zmiany mentalności w podejściu do agrotechniki i edukacji biologii gleby, jako pierwsi muszą w tej transformacji uczestniczyć. Niestety tutaj, zdaniem związkowców, pojawi się bariera ekonomiczna, bo np. preparaty biologiczne już dziś są stosunkowo drogie. Natomiast po wprowadzeniu ograniczeń w stosowaniu ich chemicznych odpowiedników, będą jeszcze droższe. Wówczas rolników nie będzie stać na skuteczną ochronę produkcji. Dlatego zmiany w agrotechnice wymagają czasu na badania i doświadczenia, dające możliwość wdrożenia tylko bezpiecznych rozwiązań i opłacalnych ekonomicznie technologii. W związku z tym konieczne jest zapewnienie środków na badania i doradztwo. 

Ważna stabilność gospodarstw

Jak stwierdza Zarząd ZP – DiWR konieczne jest też zwiększenie stabilności gospodarstw m.in. poprzez nacisk na długoterminowe umowy dzierżawy lub wykup ziemi. W przeciwnym razie, gdy nastąpi likwidacja gospodarstw rolnych najlepiej przygotowanych do zmian, spadnie też drastycznie innowacyjność w sektorze rolnym. Ma tak być, bo  małe gospodarstwa nie przejmą tej funkcji.  

Powiązanie płatności z produkcją

W opinii ZP-DiWR wzrost dochodów rolniczych można osiągnąć przez wzrost produkcji i poprawę jej efektywności, co wymaga modernizacji gospodarstw rolnych i upowszechnienia najnowszych technologii, ale także działań w innych segmentach łańcucha żywnościowego. Natomiast większość działań PROW kierowana jest obecnie do małych gospodarstw rolnych, a gospodarstwa rolne, które mają potencjał, nie mogą z programów skorzystać ze względu na status przedsiębiorstwa lub ilość posiadanych hektarów. I to zdaniem ZP-DiWR wymaga zmian. 

Możliwa zapaść wsi

ZP-DiWR stoi na stanowisku, że ingerencja państwa w dobrze prosperujący system rolniczy będzie miała katastrofalne skutki również dla pracowników, członków ich rodzin, lokalnych społeczności wiejskich. I dodaje, że wysokotowarowe przedsiębiorstwa rolne są często lokalnie jedynym dużym pracodawcą. Działają też na rzecz miejscowych społeczności wspierając lokalne instytucje i organizacje. 

Ziemi jest za mało

W podsumowaniu Zarząd Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych stwierdza, że jeśli w Polsce nie będzie przepływów ziemi do gospodarstw większych, to spowoduje to problemy dla samego rolnictwa i zahamuje rozwój całego sektora rolno-spożywczego. Natomiast realizacja działań zmierzających do zabierania ziemi prywatnym gospodarstwom rolnym dzierżawiącym grunty państwowe nie rozwiąże problemów gospodarstw rodzinnych, bo tego rodzaju ziemi jest za mało, a małe gospodarstwa nie od razu będą w stanie przejąć zaopatrzenie dużych zakładów produkcyjnych. 

Zwyciężą pośrednicy?

Natomiast pośrednicy, markety i duże zakłady przetwórcze wobec małych, niezorganizowanych ekonomicznie i prawnie gospodarstw w opinii Związku, wykorzystywać będą swoją przewagę konkurencyjną, oferując niekorzystne zapisy w umowach oraz niskie ceny zakupu produktów rolnych. W związku z tym ZP-DiWR podkreśla, że należy chronić gospodarstwa wielkotowarowe, ponieważ odgrywają one znaczącą rolę w zaopatrywaniu kraju w produkty rolno-spożywcze, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe, oraz pełnią funkcję integratora, przez co mniejsze gospodarstwa zyskują dostęp do wiedzy, technologii, kapitału i rynków zbytu.

Źródło: Zarząd ZP – DiWR.
Foto: Pixabay 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x