wtorek, 5 grudnia, 2023
spot_img

Zmiany w prawie o obrocie ziemią

spot_imgspot_img

 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie w kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, który przedłożony został przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Według projektu ustawy złagodzone zostaną ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. W efekcie po zmianach nabyć grunty rolne będzie mogło więcej podmiotów. Rozszerzony został również katalog przypadków, w jakich przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie będą obowiązywały. Będzie to dotyczyło nieruchomości rolnych

  • położonych w granicach administracyjnych miast;
  • których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków zostały jako tereny pod stawami rybnymi i stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości;
  • nabyte zostały z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.

Nowe rozwiązania umożliwiają osobom nie posiadającym statusu rolnika indywidualnego nabycie nieruchomości rolnej m.in.

  • o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
  • w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
  • w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

Warto zaznaczyć, że w takich przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej.

Istotną zmianą jest skrócenie z 10 do 5 lat okresu, przez który:

  • nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
  • nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Zgodnie z założeniami projektu, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie jak było to do tej pory na drodze sądowej. Taka decyzja ma spowodować, że uzyskanie zgody będzie tańsze i prostsze.

Poszerzony został również katalog osób bliskich w rozumieniu ustawy o rodzeństwo rodziców, a także pasierbów.

Umożliwiono również nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x